Dzień Kobiet ze św. Ritą. Wyślij swoją intencję!

Zachęcamy do wysyłania intencji Mszy świętej (formularz znajduje się na końcu artykułu), która będzie sprawowana w środę, 8 marca o godz. 15.15 przez o. Marka Donaja OSA, w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, przy ul. Augustiańskiej 7 w Krakowie. W tym miejscu, każdego 22. dnia miesiąca odprawiana jest  msza św. odpustowa, poprzedzona nabożeństwem z odczytaniem […]

Litania do św. Kazimierza

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami.Święty Kazimierzu,Lilio czystości,Pochodnio gorejąca w domu Bożym,Patronie Litwy i […]

Modlitwa w intencji powołań. Jej autorem jest Benedykt XVI

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa […]

Modlitwa św. Jana Pawła II za osoby konsekrowane

Maryjo, wizerunku Kościoła-Oblubienicy bez zmarszczki i skazy, która naśladując Ciebie „zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość” – wspomagaj osoby konsekrowane w ich dążeniu do wieczystej i jedynej szczęśliwości. Zawierzamy je Tobie, Dziewico Nawiedzenia, aby umiały wychodzić naprzeciw ludziom w potrzebie i nieść pomoc, a nade wszystko nieść im Jezusa. Naucz je głosić […]

Modlitwa codzienna za wstawiennictwem św. Jana Bosko

Księże Bosko,od najmłodszych lat z wiarą odpowiadałeś na Boży głos,każdego dnia coraz bardziej poznając swoje powołanie oraz miejsce w społeczeństwie i Kościele.Chociaż nieobce były Ci trud i przeciwności,zawsze z dobrocią i życzliwościąpodchodziłeś do każdego człowieka. Uproś nam u Ojca w niebiełaskę pogodnej i pełnej miłości postawy na co dzień.Pragniemy, tak jak ty, nasze życie powierzać […]

Modlitwa małżonków

Jezu, Królu i zespolenie serc wszystkich, panuj w naszych sercach.Spraw, abyśmy się wzajemnie miłowali, miłością czystą i ofiarną, pełną poświęcenia i wzajemnej służby na co dzień. Niech nic nie będzie dla nas trudne, nic wielkie, nic przykre, abyśmy mogli sobie zaświadczyć, że jesteśmy związani na śmierć i życie nierozerwalnym węzłem miłości, że należymy do siebie […]

Poruszające teksty modlitw, które kard. Pell napisał w więzieniu

Cztery lata procesu na oczach szerokiej publiczności, drobiazgowego śledztwa, głośno rzucanych oskarżeń i piętnowania w środkach przekazu publicznego. Kilkanaście miesięcy spędzonych w więziennej celi. Tyle musiał znieść 78-letni kardynał George Pell, zanim usłyszał wyrok uniewinniający w prowadzonej przeciwko niemu sprawie o przestępstwo, którego – dodajmy – nigdy się nie dopuścił. „Pomógł mi Duch Święty” Kardynał […]

„Bądź w pobliżu, gdy moja miara dobiega końca”. Przejmująca modlitwa Benedykta XVI

Wiem, że potrzebne mi są doświadczenia, ażeby czysta stała się moja najgłębsza istota. Jeśli te doświadczenia pozostają w twoich rękach, jeśli – jak to było w przypadku Hioba – pozostawiasz złu trochę wolnej drogi, to pamiętaj, proszę, o moich ograniczonych możliwościach. Nie licz za bardzo na mnie. Nie przesuwaj zbyt daleko granic, w których mogę […]

Modlitwa wdzięczności za rodzinę

Dziękuję Ci, Boże, za tę rodzinę – za wszystkich siedzących razem przy śniadaniu, z radością w oczach, gotowych i chętnych przywitać nowy dzień. Dziękuję Ci, że dzisiejszy poranek nie rozpoczął się od lęku przed kłótnią z przyjacielem, przed klasówką, obawy przed jedynką za nie odrobioną pracę domową. Dziękuję Ci za wesołe rozmowy, otrzymaną, a nie […]

Modlitwa na Nowy Rok

Wszechmogący Boże,prosimy o błogosławieństwo Twojena ten nowy rok.Nie wiemy, co on nam przyniesie,co nam w nim dasz.Jakie przeżyjemy w nim radości,jakie cierpienia? To wiesz tylko Ty,Ojcze miłosierny.Ty znasz początek,trwanie i kres naszego życia.Ty prowadzisz nas wszystkichprzez czas do wieczności. Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie,iść wiernie drogą Twoich przykazań,abym poddany Tobie, w mocy Twojejspokojnie, pokornie […]

Akty uwielbienia

Niech będzie Bóg uwielbiony! Niech będzie uwielbione święte Imię Jego! Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek! Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe! Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa! Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza! Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel! Niech będzie pochwalona […]

Modlitwa na adorację żłóbka

Panie Jezu Chryste, Jednorodzony i wieczny Synu Boży,a w pełności czasu prawdziwy Synu Najświętszej Marii Panny,w stajence betlejemskiej narodzony.Upadam na twarz przed Tobąi wraz z Najświętszą Matką Twojąi świętym Józefem oddaję Ci najgłębszy hołd.Z czcią też całuję ubogi żłóbek,który był pierwszym tronem miłości Twojej.Za miłość nieskończoną, która Cię tu sprowadziła,oddaję Ci serce moje i całego […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę