KS. PIOTR PAWLUKIEWICZ
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Jak szukać Boga i jak rozpoznać Go w drugim człowieku?

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Emaus

Chrystus jest absolutnie najwspanialszym nauczycielem miłości.

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Przykazanie miłości

Jedyny głód, jaki powinniśmy odczuwać to głód serca, głód miłości.

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Rozmnożenie chleba

Duch Święty przychodzi do każdego, by dać pokój serca, którego tak bardzo potrzebuje ludzka dusza.

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Zesłanie Ducha Świętego

Golgota to najpiękniejszy wykład Jezusa o cierpieniu i miłości.

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Ucho

Jak rozwiązywać konflikty rodzinne?

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Szanuj ojca, szanuj matkę

Czy nie uciekamy od tego, co obraliśmy za naszą drogę, nasz obowiązek?

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Jonasz

Tylko Droga, którą jest Jezus, prowadzi do Królestwa Niebieskiego.

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Matka i siedmiu synów

Nawet w najbardziej beznadziejnej sytuacji Bóg jest blisko każdego i pragnie go pocieszyć.

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Hiob

Przebaczenie zamiast oskarżenia, czyli piękny obraz miłosierdzia.

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Jawnogrzesznica

Wielka cisza, która nastała po burzy. Piękny obraz pokazujący potęgę Pana.

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Uciszenie burzy

Kluczową rolę odgrywa słowo „chcę”, które pokazuje jak bardzo Jezus pragnie uzdrowienia dla każdego z nas.

Biblia wg ks. Pawlukiewicza: Uzdrowienie trędowatego