Nasze projekty

Droga Krzyżowa. Prowadzi Prymas Wyszyński. Zapowiedź

Powiedziałeś ongiś, Nauczycielu nasz, słowa, które zapadają nam w duszę: “Kto chce iść za Mną, niechaj weźmie krzyż swój – na ramiona swoje i naśladuje Mnie”. Tymi słowami Prymas Wyszyński rozpoczął rozważanie drogi krzyżowej w Otwocku, 12 marca 1961 roku. Dzięki materiałom audio z archiwum Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, możemy dziś rozważać Mękę Chrystusa […]

#1: Nie wybieraj samotności. Droga Krzyżowa. Prowadzi Prymas Wyszyński

Jak dobrze, że pod mój ciężar ramiona swoje podsuwa sam Pan Bóg – kardynał Stefan Wyszyński Rozważanie na pierwszy piątek Wielkiego Postu:    Bóg nie godzi się na samotność człowieka, czego wyrazem jest Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie.    Jezus powiedział: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż […]

100 dni do beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego

W niedzielę 7 czerwca spotkamy się na Placu Piłsudskiego, by wspólnie modlić się za wstawiennictwem nowego błogosławionego i dziękować Bogu za niezwykły dar Prymasa Tysiąclecia. By na nowo wsłuchać się w jego naukę, naśladować jego kroki w służbie Kościołowi i drugiemu człowiekowi. Sto dni to odpowiedni czas, by zaplanować udział w Mszy świętej beatyfikacyjnej wybitnego […]

#2: Daj się podźwignąć. Droga Krzyżowa. Prowadzi Prymas Wyszyński

Jak bardzo ludzki jest ten Bóg. Jak głębokim jest Znawcą psychologii ludzkiej, jak bardzo jest braterski. Jak bardzo można zaufać temu upadłemu Bogu. Jak można się wesprzeć na Nim, by nas podźwignął. To potęga Boga, podźwignęła Jezusa – Człowieka – kard. Stefan Wyszyński     Rozważanie na drugi piątek Wielkiego Postu:  Psychologia to nauka zajmująca […]

#3: Współdziałaj z Bogiem. Droga Krzyżowa. Prowadzi Prymas Wyszyński

Bóg czeka na współdziałanie. Może jesteśmy i my niekiedy przymuszeni i wszystko w nas opiera się przeciwko temu współdziałaniu. Ale w uległości i w drodze poznajemy sens współdziałania człowieka z Bogiem. – kardynał Stefan Wyszyński Rozważanie na trzeci piątek Wielkiego Postu: Droga Krzyżowa Chrystusa Pana jest dramatem upadku ludzkości. Św. Augustyn definiował grzech, jako miłość […]

#4: Idź naprzód! Droga Krzyżowa. Prowadzi Prymas Wyszyński

Mówią mędrcy: ludzka rzecz upadać, ale szatańska trwać w upadku. Nowa mobilizacja sił. Upadek, wina, staje się szczęśliwą winą. Feliz culpa. Idę naprzód. – kard. Stefan Wyszyński Rozważanie na czwarty piątek Wielkiego Postu: Kierunki życia i wzrostu duchowego nie idą po prostej linii naszego rozumowania. Pomimo tego, że Chrystus wspina się na Kalwarię, tak naprawdę […]

#5: Walcz o więcej! Droga Krzyżowa. Prowadzi Prymas Wyszyński

Jak pomieszane jest to co małe, z tym co wielkie, i jak trzeba jeszcze ratować pomimo upadku to, co w nas wielkie. Jak nigdy nie można powiedzieć: skończyłem się całkowicie. Jak zawsze jeszcze trzeba sobie mówić: non omnis moriar! Nie wszystek umarłem! Jeszcze we mnie coś ocalało jak w tym dobrym łotrze  – kard. Stefan […]

#6: Patrz na krzyż. Droga Krzyżowa. Prowadzi Prymas Wyszyński

Potrzeba, ażeby ludzkość zmaterializowana, miała przed sobą obraz wywyższonego Człowieka, by pamiętała, że najważniejszą rzeczą jest człowiek, że trzeba frontem do człowieka – Ecce homo – że naczelnym i centralnym ośrodkiem wysiłków i dążeń ludzkich – jest człowiek, i to Człowiek oddający się za innych – dobrowolnie, zdolny do poświęcenia. Nie masz większej miłości nad […]

#7: Idź za Nim! Droga Krzyżowa. Prowadzi Prymas Wyszyński

Wielki Piątek jest jeden w roku, chociaż cierpień jest pełen świat, ale Wielka Niedziela Zmartwychwstania trwa w nieskończoność. Potrzeba, abyście i Wy zmartwychwstali – mówi Chrystus – jako Ja zmartwychwstałem. – kard. Stefan Wyszyński. Rozważanie na siódmy piątek Wielkiego Postu: Ułudą jest wyobrażać sobie życie bez cierpienia, ale jednocześnie byłoby ono nie do zniesienia bez […]

Kard. Wyszyński na każdy dzień maja [POBIERZ]

Czytanki majowe „Opatrznościowy Pasterz. Drogi życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego” to zbiór rozważań podzielonych na 31 rozdziałów, tak, aby w tym maryjnym miesiącu sięgnąć po 1 fragment dziennie. Teksty przygotował dominikanin, o. Stanisław Przepierski. – Dziękuję Bogu za wielką łaskę, że dane mi było wielokrotnie spotkać i słuchać Księdza Prymasa. Najpierw w katedrze gnieźnieńskiej, dokąd często […]

Nie tylko orędownik. Prymas Wyszyński w epoce koronawirusa

Zadawaliśmy sobie to pytanie z każdym tygodniem, który przybliżał nas do daty 7 czerwca: jak pandemia koronawirusa wpłynie na najważniejsze wydarzenie w polskim Kościele w tym roku? Teraz już wiemy – beatyfikacja Prymasa Wyszyńskiego została zawieszona. To słowo nie kojarzy nam się dobrze, bo szczególnie starsi, pamiętający okres komunistyczny, wiedzą, że zawieszenie równało się wtedy […]

Jak odchodził Pasterz. Mija 40 lat od śmierci Prymasa Wyszyńskiego

Siostra Józefa Kozieł była pielęgniarką szpitalną, oddelegowaną do zajmowania się chorym Prymasem. Prowadziła dokładny dziennik, w którym zapisywała swoje spostrzeżenia i obserwacje z czasu tej niezwykłej swojej posługi. Od początku mówiła, że nie miała jeszcze takiego pacjenta, nie tylko z uwagi na jego funkcję, rozpoznawalność i wielki szacunek, ale przede wszystkim z uwagi na jego podejście do chorowania. Rzadko się skarżył, cierpiał w milczeniu, nawet w największym bólu […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę