JAN PAWEŁ II
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Jan Paweł II był zawsze blisko człowieka, codziennie przez wiele godzin modlił się w nadsyłanych mu intencjach. Dzisiaj to my możemy modlić się za jego wstawien...

Litania do św. Jana Pawła II

To on w nas zostawił to poczucie, że każdy papież jest nasz. Przyjęliśmy z całą otwartością serca Benedykta XVI, od pierwszego dnia pokochaliśmy Franciszka. Ja...

Nasz Papież

Fundacja “Dzieło Nowego Tysiąclecia” niesie pomoc setkom zdolnych, młodych ludzi. Zdobywają wysokie wyniki w nauce, ale pochodzą z niezamożnych rodzin i mieszka...

Dzieło wiecznie żywe

Jest w ciągu roku taka niedziela, którą świętują Polacy na całym świecie - niezależnie od miejsca zamieszkania. Jednoczy ich pamięć o św. Janie Pawle II, Papież...

4 wymiary Dnia Papieskiego

Oznaki świętości były już widoczne za życia Jana Pawła II
Jan Paweł II to postać, której chyba nikomu, niezależnie od wyznania, poglądów czy narodowości nie trzeba przedstawiać. Pierwszy papież Polak, którego pobyt w W...

Słowa, których nie wolno zapomnieć

Jan Paweł II: Tego życzę Tobie, Polsko!
2 kwietnia mija dwunasta rocznica śmierci papieża św. Jana Pawła II. Z tej okazji na antenach Telewizji Polskiej wyemitowane zostaną programy i filmy, w których...

12. rocznica śmierci św. Jana Pawła II na antenach TVP

Do was, kobiety całego świata, kieruję moje serdeczne pozdrowienie! Do każdej z was, na znak solidarności i wdzięczności, przesyłam ten list

Geniusz kobiety

O. Jan Góra był oddanym uczniem Jana Pawła II. Papież wpływał na jego postrzeganie świata, pomagał zrozumieć młodych ludzi i wspierał go, kochając takim, jaki j...

Patrzeć w oczy. Ojciec Góra o Janie Pawle II

Ks. Oder o filmie "Jan Paweł II - Santo subito. Świadectwa Świętości"
22 października obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Przypominamy

7 cytatów Jana Pawła II

Rozmowy z Janem Pawłem II. Prawda
Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

Rozmowy z Janem Pawłem II. Prawda

Rozmowy z Janem Pawłem II. Cierpienie
Cierpienie ludzkie budzi współczucie, budzi także szacunek — i na swój sposób onieśmiela

Rozmowy z Janem Pawłem II. Cierpienie

Rozmowy z Janem Pawłem II. Sprawiedliwość
Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej. Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła mogła pozostawać sobą.

Rozmowy z Janem Pawłem II. Sprawiedliwość