30 SCEN Z ŻYCIA MARYI
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena

Scena 21: Obok Krzyża

Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką…? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i...

Scena 20: Któż jest moją matką?

Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie

Scena 19: Zabrakło wina

Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?

Scena 18: Nie moja sprawa

A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi

Scena 17: Życie w Nazarecie

Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie

Scena 16: Odnalazła Go w Świątyni

Herod wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch

Scena 15: Rzeź niewiniątek

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim

Scena 14: Dziecię zaś rosło

On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda.

Scena 13: Wstań i uchodź do Egiptu

A Twoją duszę miecz przeniknie ‒ aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

Scena 12: Twoją duszę miecz przeniknie

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu.

Scena 11: Ofiarowanie w świątyni

Nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł , zanim się poczęło w łonie Matki

Scena 10: Nadano mu imię