Jutro niedziela

"Pamiętaj, abyś dzień święty święcił". Bądź gotowy! Przygotuj się do niedzielnych czytań

ks. Przemysław Śliwiński
ks. Przemysław
Śliwiński
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Należy wiedzieć

Piąta niedziela zwykła roku A. Czytania: · Izajasz 58,7-10 · Psalm 112, 4-8a.9 · Pierwszy list do Koryntian 2, 1-5 · Ewangelia Mateusza 5, 13-16

Tego dnia – jeśli nie przypada niedziela – Kościół wspomina świętą Apolonię. Inni święci dnia to Michał Febres Cordero, św. Maron, św. Sabin, św. Ansbert

Stan gry

Pierwsze czytanie pochodzi tym razem z Księgi proroka Izajasza. Fragment 58 rozdziału często słyszymy w zupełnie innym kontekście: u progu Wielkiego Postu, gdyż mówią, czym jest prawdziwy post. Mówi Izajasz: „Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów. Nie pośćcie tak… Czy to jest post, jaki ja uznaję, dzień, w którym człowiek się umarwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie – czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu?” W końcu Izajasz tłumaczy, jak powinein wyglądać prawdziwy post: „Czyż nie jest raczej postem, który ja wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać…”

W tym dokładnie miejscu, właściwie w środku zdania mówiącego o sensie prawdziwego postu, rozpoczyna się treść pierwszego czytania: „dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy…”. W wersji czytanej w kościołach zdanie wybrzmi inaczej: „Dziel swój chleb z głodnym”…


Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: Oto jestem! Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.

(Iz 58,7-10)


Psalm. Nie sposób przetłumaczyć żadnego utworu literackiego w taki sposób, aby oddać w pełni zarówno treść, jak i formę, aby tłumaczenie było i wierne, i piękne. Stąd, tłumaczenie polskie nie oddaje tego, co w tym psalmie niezwykłe.

Jest to bowiem psalm alfabetyczny. Kolejne wersy, w oryginale, zaczynają się od kolejnej litery alfabetu hebrajskiego.

Psalm mówi o owocach, jakich doświadcza w życiu człowiek sprawiedliwy, ten, który jest oddany Bogu.


REFREN: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych

On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza, i swymi sprawami zarządza uczciwie.

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje i pozostanie w wiecznej pamięci. Nie przelęknie się złej nowiny, jego mocne serce zaufało Panu.

Jego wierne serce lękać się nie będzie. Rozdaje i obdarza ubogich; jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

(Ps 112,4-9)


Drugie czytanie to początek drugiego rozdziału Pierwszego listu św. Pawła do Koryntian. Podczas swojego pobytu w Koryncie, ważnym greckim mieście, Pawłowi udało się założyć wspólnotę chrześcijan. Jednak doszło w niej do sporów, zagrożona była jedność, stąd interwencja Pawła i znaczące słowa: „Czyż Chrystus jest podzielony?” Jego odpowiedzią jest wykład o mądrości Boga, której przeciwstawia mądrość tego świata. „Świat przez mądrość nei poznał Boga” – przestrzega Paweł i dodaje: „Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych”. To prawda, chrześcijanie z Koryntu należeli przede wszystkim do niższych wartsw społecznych. Ale pisze to nie po to, by ich poniżyć. Przeciwnie, „Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata”. W końcu docieramy do wyznania, które stanowi treść Drugiego Czytania, kiedy Paweł mówi i o sobie, o swoim głoszeniu Ewangelii, tłumacząc, że nie ma tu niczego z mądrości tego świata.


Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

(1 Kor 2,1-5)


Ewangelia. Piąta niedziela zwykła roku A oznacza, że kontynuujemy lekturę z Ewangelii wg św. Mateusza (rok A). Tym razem będzie to fragment piątego rozdziału, czyli początku Kazania na Górze. Tuż po Błogosławieństwach, Jezus zwraca się do tłumów mówiąc: „Wy jesteście solą ziemi, Wy jesteście światłem świata!” – a mówi to do ubogich, cierpiących, płaczących, przegranych, których przed chwilą nazwał „błogosławionymi”. Równie ważne, co wskazanie wielkiej godności, jest owo „jednak”.


Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

(Mt 5,13-16)


Translator

Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi – przekład interlinearny: Na nic nie ma siły. Innymi słowy, jeśli sól straci smak, nie może być posolona, na nic nie ma już siły.

Chmura słów

1. „Światło” – 6 (również „światłości”, „światłością”) –

2. „Będzie” – 5. Czas przyszły wskazuje na obietnicę. Bóg obiecuje, co „będzie”, jeśli człowiek spełni wymaganie, gdy będzie Go słuchał.

3. „Aby” – 4. Użyte w zdaniach celowych, przeważnie, znowu, w odniesieniu do przyszłości, w kontekście zachęty: „bądźcie”, aby coś się stało.

4. Sprawiedliwość

5. Mądrość

Jutro niedziela

Linki

„Wy jesteście solą ziemi”

  • Kpl 2,13: „Każdy dar należący do ofiary pokarmowej ma być posolony”
  • Lb 18, 19: „To jest należność wiekuista, przymierze soli wobec Pana dla ciebie i potomstwa twego wraz z tobą”
  • Mk 9,50: „Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą
  • Łk 14,34-35: „Dobra jest sól; lecz jeśli nwet sól smak swój utraci, to czymże ją przyprawić? Nie nadaje się ani dla ziemi, ani dla nawozu, precz się ją wyrzuca”
  • Kol 4,6: „Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie przyprawiona solą, tak byście widzieli, jak należy każdemu odpowiadać”

„Wy jesteście światłem świata”

  • J 3, 21 „Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu”
  • J 8, 12 „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia

Podziel się słowem

Dodaj swój komentarz

JUTRO NIEDZIELA

Temat (I czytanie + Ewangelia)

BYĆ ŚWIATŁEM

Ranking tematów

Wachlarz podejmowanej tematyki jest wąski. Zarówno komentatorzy w opracowaniach jak i kaznodzieje tłumaczą co znaczy być solą ziemi, być światłem świata.

Temat

Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata – mówi Jezus w Ewangelii. Dobrane do tego fragmentu czytanie ze Starego Testamentu mówi – ustami Izajasza – „…wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem”. Tematem wspólnymjest zatem światło. Światło nie rozumiane jako źródło, jako Bóg, ale jako jego odbicie, człowiek.

Tematy czytelników

Dodaj swój komentarz


Jeśli podobają Ci się nasze artykuły, możesz nas wesprzeć:

Wesprzyj nas
ks. Przemysław Śliwiński

ks. Przemysław Śliwiński

Kapłan Archidiecezji Warszawskiej. Pochodzi z Lubawy. Ukończył studia specjalistyczne na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie. Jesienią 2013 roku, objął stanowisko rzecznika prasowego Archidiecezji Warszawskiej oraz dyrektora Archidiecezjalnego Centrum Informacji. Wykłada edukację medialną w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Na Stacji7.pl jest autorem wielu artykułów oraz popularnego cyklu Jutro Niedziela.

Zobacz inne artykuły tego autora >
ks. Przemysław Śliwiński
ks. Przemysław
Śliwiński
zobacz artykuly tego autora >

Diecezjalny Dzień Młodzieży – 5 tys. młodych w Świątyni Opatrzności Bożej

Pięć tysięcy młodych z ponad 300 parafii archidiecezji warszawskiej wzięło udział w sobotę przed Niedzielą Palmową w Diecezjalnym Dniu Młodzieży w Świątyni Opatrzności Bożej. "Nie bójcie się przyjąć Jezusa do waszego życia. To jest sens naszego spotkania - mówił młodym kard. Kazimierz Nycz.

Polub nas na Facebooku!

Do Świątyni Opatrzności Bożej młodzież przywiozła ze sobą wizerunki maryjne czczone w ich parafiach. Spotkanie bowiem odbywało się pod hasłem “Nie bój się Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga” wybranym przez papieża Franciszka. Procesję, w której młodzi nieśli przygotowane przez siebie wizerunki otwierał obraz Matki Bożej Opatrzności, za nim m.in. Matka Boża Królowa Szkół Pobożnych, Matka Boża Bolesna, Nieustającej Pomocy a nawet Matka Boża Harcerska.

Młodzi wzięli udział we Mszy świętej pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza. Wysłuchali też homilii bp. Michała Janochy, który wyjaśniał im co znaczą słowa proroctwa o Jezusie: “lepiej, żeby jeden człowiek umarł za lud, niżby zginął cały naród”. – Wielki Post jest po to – mówił bp Janocha, byśmy usłyszeli głos: obudź się. “A my uciekamy w rozrywkę, internet, gry, głośną muzykę, grzech. A Bóg przychodzi tu i teraz. Tylko że nas tu i teraz nie ma” – zauważył.

Przywołał też postać św. Maksymiliana Kolbe, który w obozie w Auschwitz oddał życie za współwięźnia, Franciszka Gajowniczka. “To obraz sytuacji każdego z nas, który został uratowany na wieczność przez Chrystusa. Chrystus przyjął krzyż żebyśmy mogli żyć na wieki. To jest tajemnica wiary” – mówił bp Janocha.

Biskup pomocniczy roztoczył przed młodymi perspektywę, jak w przyszłości będzie wyglądała Świątynia Opatrzności Bożej. Opowiedział o świętych, których wizerunki ozdobią Świątynię i będą kierować ku Chrystusowi.

“Gromadzimy się tu u progu wydarzeń, które zadecydowały o naszym losie na wieczność. Każdy z nas został włączony w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa we chrzcie. Uczestniczymy w całym dramacie ludzkości i całego kosmosu – mówił bp Janocha, przypominając młodym, że już wkrótce w Kościele rozpocznie się Triduum Paschalne. “Usłyszymy hymn w którym możemy odnaleźć naszą ciemność i naszą nadzieję. Tu wszystko mówi o tajemnicy Paschy. Jesteś maleńki w kosmosie, ale jesteś wybrany i umiłowany – znalazłeś łaskę u Pana, jak Maryja – dodał bp Janocha.

Kończąc homilię poprosił młodych, by do swoich intencji modlitewnych dołączyli modlitwę za Mateusza z Pieczysk. “Planował tu być, ale wczoraj gdy wracał z drogi krzyżowej potrącił go autobus i jest w śpiączce” – powiedział biskup.

Diecezjalny Dzień Młodzieży już po raz drugi odbywał się w Świątyni Opatrzności Bożej. Spotkanie animowała wspólnota “Mocni w Duchu” oraz młodzi ze wspólnoty “Młodość. Lubię to!”. Młodzi wysłuchali świadectw wiary swoich rówieśników, włączali się w śpiew, modlitwę. Z zainteresowaniem obejrzeli współczesne przedstawienie o św. Stanisławie Kostce. Nie brakowało też chwil refleksji i modlitwy.

Młodzi z rąk do rąk podawali sobie olbrzymi krzyż, który przewędrował na ich rękach całą świątynię. Dotykając krzyża modlili się “Jezu, nie chcę się bać”. Potem adorowali Najświętszy Sakrament. Każdy mógł podejść blisko ołtarza i młodzi chętnie skorzystali z tej możliwości.

Spotkaniu młodych towarzyszyły „Targi Wspólnot Młodzieżowych”. W specjalnym namiocie obok Świątyni swoje propozycje dla młodzieży przedstawiły działające w archidiecezji warszawskiej instytucje i środowiska. Młodzi mogli zapoznać się z ofertą szkół katolickich prowadzonych przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej, zaprezentowały się też różne wspólnoty formacyjne: Ruch Światło-Życie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, duszpasterstwa akademickie i wiele innych.

archwwa.pl (KAI)/ Warszawa

Z KRAJU

Polscy biskupi ratowali Żydów w czasie wojny

Podczas II wojny światowej kapłani byli jedną z najbardziej prześladowanych grup społecznych. Wśród Polaków, którzy pomimo licznych zagrożeń ratowali ludność żydowską i stali w opozycji do narzuconej władzy, byli rzymskokatoliccy biskupi i administratorzy diecezjalni - podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Polub nas na Facebooku!

Rzecznik Episkopatu informuje, że w chwili wybuchu II wojny światowej w Polsce było 21 diecezji rzymskokatolickich, z czego 8 nie miało swoich ordynariuszy, ponieważ albo zostali zamordowani, albo wywiezieni do obozów lub zmuszeni do wyjazdu.

“Wiadomo, że spośród pozostałych trzynastu diecezji, dwunastu biskupów było zaangażowanych w ratowanie Żydów: bp Teodor Kubina, diecezja częstochowska; bp Czesław Kaczmarek diecezja kielecka; abp Adam Sapieha, archidiecezja krakowska; abp Bolesław Twardowski, archidiecezja lwowska; bp Stanisław Łukomski, diecezja łomżyńska; bp Adolf Piotr Szelążek, diecezja łucka; bp Czesław Sokołowski, bp Franciszek Barda, diecezja przemyska; bp Jan Kanty Lorek, diecezja sandomierska; bp Edward Komar, diecezja tarnowska; abp Stanisław Gall, archidiecezja warszawska; abp Romuald Jałbrzykowski, archidiecezja wileńska. Nie ma świadectw o ratowaniu Żydów przez bp. Karola Marię Spleta, z pochodzenia Niemca, który był administratorem diecezji Chełmińskiej” – wskazuje.

“Ponadto jeden z biskupów, który wyemigrował do Anglii, potępił nazistowskie zbrodnie wobec ludności żydowskiej przez Radio Londyn” ‒ mówi ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu. Mowa o bp. Karolu Radońskim, który przebywając na emigracji potępił publicznie zbrodnie nazistów wobec Żydów: „Morderstwo popełniane na Żydach w Polsce, jawnie, nawet wśród przechwałek i szyderstw katów i ich pachołków, budzić musi zgrozę i obrzydzenie w całym cywilizowanym świecie. (…) Jako biskup polski potępiam z całą stanowczością zbrodnię dokonywaną w Polsce na ludności żydowskiej” – dodaje ks. Rytel-Andrianik.

Rzecznik Episkopatu wśród biskupów ratujących Żydów wspomina abp. Sapiehę. “Zachowała się lista duchownych, którym abp Sapieha udzielił pozwolenia na wystawianie fikcyjnych metryk Żydom lub na udzielenie chrztu jeśli sami zechcą. Dzięki temu wiele osób mogło wyrobić sobie dokumenty tożsamości – m.in. jedenastoosobowa rodzina Kleinmann. W liście z 28 lutego 1942 r. pisał do papieża Piusa XII o obozach koncentracyjnych (castra concentrationis) na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Dnia 2 listopada 1942 r. w rozmowie z władzami niemieckimi wyraził swój sprzeciw wobec terroru stosowanego w stosunku do ludności żydowskiej” – powiedział.

Ks. Rytel-Andrianik zaznaczył, że w kwestii relacji na linii biskupi-Żydzi pozostaje do dalszych badań aktywność biskupów pomocniczych danych diecezji. “Ponadto ważne informacje może przynieść kwerenda nt. postawy hierarchii greckokatolickiej w ratowaniu ludności żydowskiej, czego przykładem jest metropolita lwowski abp Andrzej Szeptycki. Choć nie ma do tej pory monografii nt. biskupów ratujących Żydów, to już na obecnym etapie badań widać, że niemalże wszyscy polscy biskupi diecezjalni i administratorzy diecezji rzymskokatolickich w Polsce byli w tę pomoc zaangażowani, choć w naszym kraju groziła za to kara śmierci” ‒ podsumowuje rzecznik Episkopatu.

BPKEP (KAI)/ Warszawa

Diecezjalny Dzień Młodzieży. [TRANSMISJA]

Spotkanie w ramach 33. Światowych Dni Młodzieży w Diecezjach prowadzi wspólnota ewangelizacyjna Mocni w Duchu oraz młodzi z Młodość - Lubię to! Hasłem spotkania są słowa z Ewangelii wybrane przez papieża Franciszka: „Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga”

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Synod Biskupów przede wszystkich wzywa młodych budowania relacji z Bogiem

W świecie, który nie daje dziś młodym ludziom punktów odniesienia, albo daje je jedynie na poziomie materialnym, Synod Biskupów przede wszystkim wzywa ich do budowania relacji z Bogiem. Powołanie, to według mnie kluczowe zagadnienie tego spotkania - mówi w rozmowie z KAI watykanista Mimmo Muolo, autor publikacji poświęconych ŚDM, wiceszef największego włoskiego dziennika katolickiego „Avvenire”.

Polub nas na Facebooku!

Dorota Abdelmoula (KAI): W Rzymie kończą się przedsynodalne obrady młodzieży z całego świata. Czy słusznie mówi się, że jest to spotkanie historyczne, podczas którego głos młodych ludzi tak mocno wybrzmiewa w Kościele?

Mimmo Muolo: Tak. Choć nie jest tak, że Kościół po raz pierwszy słucha tego, co mówią młodzi. Często, np. przy okazji Światowych Dni Młodzieży z Janem Pawłem II czy Benedyktem XVI ówczesna Papieska Rada ds. Świeckich zwoływała spotkania, podczas których młodzi, razem z kardynałami, stojącymi kolejno na czele tej dykasterii, debatowali nt. tematów poszczególnych ŚDM.

Nowością tego spotkania jest to, że zwołał je papież, który chce słuchać młodych i zachęcał, by nie rozmawiali „dyplomatycznie”, ale – jak to określił po włosku – con faccia tosta, czyli szczerze, odważnie, nawet, jeśli to, co mają do powiedzenia, jest niewygodne.

Kościół kontynuuje więc to poznawanie i słuchanie młodych ludzi, które zostało zapoczątkowane wraz ze Światowymi Dniami Młodzieży. Dziś spotkanie to gromadzi już trzecie pokolenie młodych ludzi. Bo, jak powiedział papież Franciszek, młodzi są oknem, przez które przyszłość świata łączy się z jego teraźniejszością.

KAI: Jednak to po raz pierwszy młodzi przygotowują dokument o samych sobie, który przeczytają następnie biskupi na całym świecie.

– Tak. W ten sposób ich głosy zostaną zebrane i przekazane biskupom, którzy będą obradowali podczas Synodu Biskupów w październiku. To, co młodzi mają do powiedzenia wybrzmi w tym gremium także dzięki obecności młodych ludzi, którzy zostaną zaproszeni do Rzymu jako audytorzy i będą mieli możliwość zabrania głosu podczas poszczególnych sesji i w grupach roboczych podczas Synodu.

KAI: Papież Franciszek bardzo często analizuje temat młodzieży. W swojej najnowszej książce mówi np., że nie istnieje młodość, a jedynie ludzie młodzi. Czy możemy powiedzieć, że uprawia coś w rodzaju „teologii młodzieży”?

– Według mnie przede wszystkim umacnia po swojemu to, co zbudowali Jan Paweł II i Benedykt XVI. Kiedy mówi, że nie istnieje młodość, ale młodzi ludzie, to sygnalizuje, że na każdego młodego człowieka chce patrzeć osobowo.

To zresztą widzimy podczas audiencji, czy dużych spotkań, jak ŚDM w Rio de Janeiro, czy Krakowie: papież nigdy nie skupia uwagi na anonimowym tłumie, ale koncentruje się na poszczególnych młodych osobach. To widać nawet po sposobie, w jaki patrzy, w jaki się porusza. Jeden z wielu przykładów: kiedy w Rio de Janeiro młodzi rzucali w jego kierunku koszulki, czy jakieś karteczki, na których coś do niego napisali, papież sam ich do tego zachęcał. Te przedmioty zebrano, by papież mógł się zapoznać z każdym z nich.

KAI: W naszej rozmowie powracają Światowe Dni Młodzieży, których historia trwa już 33. lata. Czy dzięki tym spotkaniom młodzi zmienili już coś w Kościele?

– Kard. Pironio, wieloletni szef Papieskiej Rady ds. Świeckich, którego znałem osobiście i którego proces beatyfikacyjny trwa, powtarzał, że młodzież pokazuje młode oblicze Kościoła. Mówił też o tym często kard. Ryłko, który od początku towarzyszył tym spotkaniom młodych. Co to znaczy?

Myślę, że dzięki tej intuicji św. Jana Pawła II, która wyraziła się w Światowych Dniach Młodzieży, młodzi ludzie sprawili, że Kościół przestał być postrzegany jako odległy, zarezerwowany dla dorosłych i starszych, ale jako przestrzeń dla młodych i dla nowości, innowacyjności, którą mają do zaproponowania.

Franciszek chce, by Kościół był też przestrzenią międzypokoleniowego spotkania. Naciska, by młodzi słuchali dziadków, którzy posiadają doświadczenie. I by dziadkowie otworzyli się na nowość, którą przynoszą ze sobą młodzi. To widać także na przykładzie Synodu: biskupi, którzy mają już „swoje lata”, będą słuchać młodzieży, a młodzież ma się otworzyć na to, co chcą im przekazać hierarchowie wspólnie z papieżem.

KAI: Jakich konkretnych owoców, poza tym dialogiem, możemy się spodziewać po październikowym Synodzie?

– Jedna z odpowiedzi znajduje się już w jego temacie: „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”. Powołania jest według mnie kluczowym zagadnieniem i to w związku z nim oczekuję pięknych owoców.

W świecie, który nie daje dziś młodym ludziom punktów odniesienia, albo daje je jedynie na poziomie materialnym i namawiając ich by zatracali się w świecie wirtualnym, Synod Biskupów przede wszystkim wzywa ich do budowania relacji z Bogiem. Jesteśmy powołani, a więc: wezwani. Nie tylko do życia konsekrowanego, ale do założenia rodziny, wychowania dzieci, słowem, to tego by dzięki nam Kościół i świat mógł iść naprzód.

KAI: Echa Synodu Biskupów zapewne będą wybrzmiewać podczas ŚDM w Panamie. Historia tych spotkań pokazuje, że miejsce, w którym się odbywają zawsze samo w sobie niesie pewne przesłanie. Do czego zatem ma młodych zainspirować Panama?

– Bardzo mnie porusza, że ten kraj położony jest na Przesmyku Panamskim, a więc na wąskim pasie lądu, niemal na moście, łączącym dwie rzeczywistości zupełnie różne: Amerykę Północną i Południową. Symbolicznie, ten kraj łączy ze sobą północ i południe świata. Fakt, że w Kanale Panamskim łączą się wody dwóch oceanów, może być też wezwaniem do podróży, wypływania na szerokie wody.

Według mnie przesłaniem z Panamy może być budowanie mostów, a nie murów, o czym papież mówi na co dzień i do troski o stworzenie i o nasz wspólny ziemski dom, którego mamy być strażnikami, jak pisze papież w encyklice „Laudato Si”. To ważne zadanie, od którego zależy przyszłość świata, papież chce powierzyć młodym.

KAI: Wielokrotnie przewidywano już, że formuła ŚDM się wyczerpie, tymczasem młodzi z niesłabnącym zainteresowaniem uczestniczą w tych spotkaniach. Także wielu spośród tych, którzy kończą teraz obrady w Rzymie, od wielu edycji współtworzy te spotkania na szczeblach krajowych i międzynarodowych. Skąd, według Pana, bierze się ten ciągły entuzjazm?

– Myślę, że od Ducha Świętego. I od Jana Pawła II. On był „radarem”, który jako pierwszy rozpoznał, że Duch Święty właśnie w ten sposób chce dziś do Kościoła. Potwierdza to fakt, że dziś już trzeci papież kontynuuje to dzieło, wzbogacając je o nowe doświadczenia. ŚDM, także w wymiarze diecezjalnym, są przesłaniem dla młodzieży, dla Kościoła i dla świata.

KAI: ŚDM to nie tylko same zloty młodzieży, ale też to, co po nich pozostaje. Jakie owoce pojawiły się w krajach, które organizowały ich poprzednie edycje? Pytam, bo w Polsce powraca pytanie o to, co nam zostało po spotkaniu w Krakowie.

– Myślę, że owocem samym w sobie jest to, że dzieło trwa dalej. Nie możemy też zapominać o bardzo wielu powołaniach, które rodzą się na ŚDM: do życia konsekrowanego, do założenia pięknych rodzin chrześcijańskich. Kolejnym owocem jest odnowa lokalnego Kościoła, który odkrywa swój młody wizerunek, podobny do oblicza Chrystusa, który przecież też był młody.

KAI: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Dorota Abdelmoula (KAI) / Rzym

Jutro Niedziela – VI Wielkiego Postu B – Palmowa

Nieczuły na obelgi, posłuszny aż do śmierci. Taki jest nasz Pan. Gotowy na wszystko!

ks. Marcin Kowalski
ks. Marcin
Kowalski
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

 

Znajdujemy się w momencie kulminacyjnym. Wszystkie drogi doprowadziły nas do Jerozolimy. Wszystkie proroctwa zapowiadające przyjście Mesjasza wypełniają się na naszych oczach.

Poznajemy dzisiaj historię męki i śmierci Pana Jezusa. Najważniejsze momenty to: zdrada ucznia, niesprawiedliwy sąd, wyszydzenie, znieważenie, ukrzyżowanie, śmierć. Trudno sobie wyobrazić bardziej tragiczną sytuację. Wierność w głoszeniu Słowa Bożego sprowadza cierpienie, poniżenie, niesprawiedliwość.

Tylko najlepszy z najlepszych nie oprze się, nie cofnie, nie zasłoni twarzy przed zniewagami i opluciem. Tylko najtwardszy nieczuły jest na obelgi, zachowa kamienną twarz, wstydu nie dozna. Tylko najbardziej odważny nie skorzysta ze sposobności, aby postawić się na równi z Bogiem, by ratować siebie. Tylko naprawdę kochający potrafi ogołocić samego siebie, przyjąć postać sługi, uniżyć się i stać posłusznym aż do śmierci.

Taki jest nasz Pan. Gotowy na wszystko!

 

VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU · PALMOWA · MĘKI PAŃSKIEJ · Rok B · KOLEKTA · Będziemy prosić Boga, aby dał nam  pojąć naukę płynącą z męki Chrystusa oraz byśmy zasłużyli na udział w Jego Zmartwychwstaniu · CZYTANIA · Księga Izajasza 50,4-7 • Psalm 22,8-9.17-20.23-24 • List do Filipian 2,6-11 • Ewangelia wg św. Marka 14,1-15,47

 

• CHMURA SŁÓW •  

Jutro Niedziela - VI Wielkiego Postu B - Palmowa

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst Ewangelii czytanej podczas procesji z palmami

Słowa Ewangelii wg św. Marka

(Mk 11,1-19)

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem. Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę? Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach!

[01][02]

 

OBRZĘD WEJŚCIA

Wjazd do Jerozolimy Mk 11,1-10

EWANGELISTA: Marek • CZAS POWSTANIA:  ok. 60-70 r.

KATEGORIA: wydarzenie • CZAS AKCJI: ok. 33 r., blisko święta Paschy • MIEJSCE AKCJI: Jerozolima • BOHATEROWIE: Jezus, uczniowie, tłum  • WERSJE: Mt 21,1-9; Mk 11,1-10; Łk 19,28-40; J 12,12-19

 

 

ZNACZENIA


Wjazd do Jerozolimy punkt kulminacyjny drogi Jezusa wjazd Króla – Mesjasza, w którym wypełniają się zapowiedzi proroków. Każdy szczegół ma tu swoje znaczenie:

 Pan przybywa do Miasta Świętego od strony Betfage i Góry Oliwnej, z kierunku, z którego według proroków miał nadejść Mesjasz (Mt 21,1; Mk 11,1; Łk 19,29; por. Za 14,4)

 Sam wjazd jest starannie przygotowany przez Jezusa: wysyła uczniów, aby przyprowadzili mu młode oślę (Mt 21,2-3; Mk 11,1-3; Łk 19,29-31). Mateusz (21,4-5) i Jan (12,14-16) zwracają uwagę na fakt, że Jezus wjeżdżający na oślątku wypełnia proroctwo o Mesjaszu, który przybywa do Jerozolimy łagodny, siedząc na osiołku, źrebięciu oślicy (Za 9,9).

 To także subtelne nawiązanie do błogosławieństwa Jakuba z Rdz 49,8-12, mówiącym o przyjściu tego, który zdobędzie posłuch u narodów (Rdz 49,10). Ma on przywiązać swego osiołka w winnicy i źrebię ośle u winnych latorośli (Rdz 49,11). Wjazd to przybycie wyczekiwanego przez patriarchów i zapowiedzianego przez proroków Mesjasza, potomka Judy, króla, który bez użycia przemocy inauguruje nowy etap Królestwa Bożego.

 Uczniowie, nakładając na osiołka swoje płaszcze, potwierdzają królewski charakter wjazdu Pana (por. 1 Krl 1,38-40; 2 Krl 9,13). Podobnie czynią tłumy, które Jezus spotyka przy wjeździe do miasta (Mt 21,7-8; Mk 11,8; Łk 19,36; J 12,13).

 Towarzyszący wjazdowi Pana wznoszą radosne okrzyki: Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pana (Mt 21,9; Mk 11,9-10; Łk 19,38; J 12,13). Zawołanie hosanna, pojawiające się także w Ps 118,25-26, znaczy „(Panie) zbaw”. W Jezusie przybywającym do Jerozolimy objawia się zebranym zbawiająca obecność samego Boga.

 Tłumy błogosławiące Jezusa dostrzegają w nim zapowiedzianego Mesjasza, Syna Dawida (Mt 21,9). Swoimi obrazami wjazd do Jerozolimy nawiązuje do objęcia tronu przez Salomona (1 Krl 1,38-48) oraz do radosnego powitania zgotowanego Judzie Machabeuszowi po oczyszczeniu świątyni (2 Ma 10,7).  

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst I czytania

Czytanie z Księgi Izajasza

(Iz 50,4-7)

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Oto Słowo Boże

[01][02]

 

PIERWSZE CZYTANIE

Wstydu nie doznam Iz 50,4-7

KSIĘGA: Izajasza · AUTOR: Deutero-Izajasz · CZAS POWSTANIA: 586-538 r. przed Chr., wygnanie w Babilonii · KATEGORIA: pieśń


O księdze Pierwsze czytanie pochodzi ze środkowej części Księgi Izajasza, zwanej także Księgą Pocieszenia (rozdziały 40-55). Autorem jest anonimowy prorok, być może jeden z uczniów Izajasza. Tworzy on swe dzieło w trakcie i pod koniec okresu wygnania babilońskiego. Zapowiada wyjście Izraela z Babilonii, które Bóg przygotowuje przez powołanie Cyrusa. Orędzie Deutero-Izajasza to orędzie o Bogu nieporównywalnym i jedynym (radykalny monoteizm) Panu historii. Księga Pocieszenia zawiera także cztery Pieśni Sługi Jahwe. Ukazują one tajemniczą osobę – zbawiciela, który swoim cierpieniem gładzi grzechy ludu. Żydzi widzieli w jego losie historię Jeremiasza lub swego narodu, a chrześcijanie dostrzegli zapowiedź Chrystusa.

Kontekst • Jako zbiór Pieśni Sługi tworzą rodzaj dramatu, który osiąga swój punkt kulminacyjny w śmierci i uwielbieniu Sługi I Pieśń: powołanie i misja Sługi II Pieśń:  Sługa przedstawia trudności, na jakie natrafia III Pieśń: Sługa mówi o swojej gorliwości, trudnościach i nadziei pokładanej w Panu IV Pieśń: cierpienia i śmierć Sługi. Niezwykle wymowne są trzecia i czwarta pieśń Sługi Jahwe, zawierające niektóre szczegóły dotyczące męki Jezusa. Zadziwiające, że kilka wieków przed narodzeniem Jezusa powstaje utwór tak szczegółowo zapowiadający Jego samego.

Zanim usłyszysz • Usłyszymy dziś fragment Trzeciej pieśni sługi Jahwe. Zwróćmy uwagę na słowa, które dobitnie oddają doświadczenia Chrystusa, a przede wszystkim zapowiadają mękę Pana, Jego pojmanie, biczowanie i znieważanie. Jednocześnie pokazują one Jego posłuszeństwo, bliską więź z Bogiem Ojcem.

 

JESZCZE O PIERWSZYM CZYTANIU


  Misją Sługi jest przede wszystkim wierne przekazywanie Słowa Bożego. Wierność ta ściąga na Sługę cierpienia. Na jego plecy spadają razy, kara przestępców i niewolników, wyrywają rękoma jego brodę znak hańby. On nie broni się przed prześladowcami. Jest pewien swojej sprawiedliwości i słuszności swojej sprawy. Przede wszystkim stwierdza z niezachwianym przekonaniem – Pan mnie wspomaga, nie doznam hańby. Sługa uczynił swoją twarz jak głaz (tym samym słowem określa się twardą skałę na pustyni, z której Bóg wyprowadził dla Izraela wodę: Pwt 8,15) i oczekuje na Bożą odpłatę.

 • Tajemnicza postać doczekała się w historii wielu interpretacji, próbujących odkryć jej tożsamość. Żydzi odnosili ten fragment do proroka Jeremiasza, zamęczonego przez swoich rodaków podczas ucieczki do Egiptu po upadku Jerozolimy, do cierpień innych proroków oraz prześladowań narodu wybranego. Chrześcijanie bardzo wcześnie dostrzegli w Pieśniach Sługi Pana zapowiedź męki Jezusa. On sam podczas kazania w Nazarecie (Łk 4,18) odniósł do siebie słowa I Pieśni (Iz 42,1-4). Sposób, w jaki Sługa Pana przyjmuje swoje cierpienia, przywodzi na myśl Jezusa w milczeniu i dobrowolnie przyjmującego swą mękę i niesprawiedliwy proces (por. Mk 14,61; 15,4-5).

 • Cierpienie sprawiedliwego, które gładzi grzechy innych, nie pojawia się nigdzie poza Pieśniami Sługi Pana i nie zostało nigdy rozwinięte w Biblii Hebrajskiej. Czekało na swoje wypełnienie w Jezusie.

 

TRANSLATOR


 • Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Rozpoczynając opowiadanie w pierwszej osobie, Sługa sam opowiada swoją historię. Bóg obdarzył go językiem wymownym, słowem, które dawało pokrzepienie strudzonym. Dosłownie w tekście hebrajskim Iz 50,4 mamy obraz kogoś, kto pochyla się nad zmęczonym i wyczerpanym człowiekiem, aby go podnieść. Słowo krzepiące Sługi to inaczej słowo, które „budzi” śpiącego lub „podnosi” zmęczonego drogą.

 • Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Tego słowa wybrany uczył się od samego Boga, który każdego ranka otwierał jego uszy, aby słuchał. Sługa to uczeń Boga (hebr. limmud), uczeń, który bardzo różni się od reszty narodu wybranego.

 • Ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. To dość słabe określenie dwóch czasowników, które w innych miejscach Biblii oznaczają dosłownie bunt (Lb 20,10) oraz zdradę (Iz 59,13; Ps 78,57; 80,19) Izraela. Sługa jest dla Boga kimś wyjątkowym kimś, kto wobec zdrady i niewierności innych okazuje swoją wierność. Staje się wynagrodzeniem dla Pana i lekarstwem na grzechy swojego narodu.

 

CYTATY


Zapowiedź męki: Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst psalmu

(Ps 22,8-9.17-20.23-24)

REFREN: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,

wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:

„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli,

niech go ocali, jeśli go miłuje”.

Sfora psów mnie opadła,

otoczyła mnie zgraja złoczyńców.

Przebodli moje ręce i nogi,

policzyć mogę wszystkie moje kości.

Dzielą między siebie moje szaty

i los rzucają o moją suknię.

Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka:

pomocy moja śpiesz mi na ratunek.

Będę głosił swym braciom Twoje imię

i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych:

„Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie,

niech się Go lęka całe potomstwo Izraela”.

[01][02]

 

PSALM

Czemuś mnie opuścił? Ps 22,8-9.17-20.23-24

PSALM 22 • AUTOR: nieznany • CZAS POWSTANIA: czasy powygnaniowe, po 538 r. przed Chr.


O PSALMIE • Ps 22 to jeden z najbardziej poruszających utworów Psałterza. Rozpoczyna się od wołania wierzącego: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Tymi samymi słowami modlił się Jezus, gdy wisiał na krzyżuPsalm zaliczany jest do gatunku „lamentacji indywidualnej”. Prawdopodobnie towarzyszył modlitwie człowieka stojącego na progu śmierci w wyniku choroby, przedłużającego się cierpienia czy śmiertelnego niebezpieczeństwaTo modlitwa mająca wyrwać wierzącego z objęć pewnej śmierciPsalm 22 dzieli się na dwie części: prośba o pomoc (ww. 2-22)II obietnica uwielbienia i dziękczynienia za wyzwolenie od śmierci (ww. 23-32).

ZANIM USŁYSZYSZ • Usłyszymy kilka wersetów Psalmu 22, tych, które – podobnie jak pierwsze czytanie – zapowiadają mękę JezusaOd chwili, kiedy Jezus modli się psalmem 22 i umiera z modlitwą na ustach, ten dawny psalm – lamentacja cierpiącego zyskuje nowy wymiar: modląc się nim w czasie próby, uczestniczymy w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.

 

 

JESZCZE O PSALMIE


• Błaganie, opisane bardzo realistycznie w Psalmie 22, w przeciwieństwie do innych lamentacji nie zawiera wyznania winy ani prośby o przebaczenie win. Cierpiący nie czuje się w żadnym stopniu grzesznikiem – jest sprawiedliwy. Nie prosi też o karę dla wrogów, chociaż opisuje ich złośliwość i bestialstwo (zostali ukazani jako zwierzęta). Prośba opiera się z jednej strony na opisie sytuacji zagrożenia życia, z drugiej na przypomnieniu dobroci Boga doświadczanej w przeszłości.

• Dziękczynienie, którym kończy się psalm, jest odpowiedzią na wysłuchaną prośbę. Cierpiący przyrzeka dziękczynienie publiczne i wspólnotowe. Zajmuje ono w psalmie bardzo dużo miejsca (2/5). Wyzwolony z zagrożenia wierny chce włączyć w swe dziękczynienie cały świat i wszystkie pokolenia (przyszłe wieki). Oznacza to, że jego wybawienie będzie miało ogromne znaczenie i dalekosiężne skutki dla całej ludzkości.

• Bohater. Według jednych psalm opisuje naród wybrany uosobiony w cierpiącym. Inni sądzą, że bohaterem jest jakaś postać charyzmatyczna (przedstawiciel jakiejś instytucji: prorockiej, królewskiej). Wiele przeżyć bohatera jest podobnych do udręk i prześladowań, które przeżywa prorok Jeremiasz. Cierpiącego bohatera Psalmu 22 można też utożsamiać z królem z dynastii Dawida. Na godność królewską cierpiącego wskazują słowa w. 4 i 5, w których powołuje się na przymierze łączące jego przodków z Bogiem. Szczególna sprawiedliwość cierpiącego, opis cierpień i finał jego życia – zostaje otoczony chwałą wobec wszystkich narodów, pozwalają dopatrywać się w nim zapowiedzi Chrystusa. Sam Jezus modli się tym psalmem w chwili śmierci, utożsamiając się z wszystkimi cierpiącymi sprawiedliwymi.

 

CYTATY


Zapowiedź męki Jezusa: Szydzą ze mnie wszyscy, wykrzywiają wargi i potrząsają głowami, przebodli moje ręce i nogi, Dzielą między siebie moje szaty i los rzucają o moją suknię.

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst II czytania

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian

(Flp 2,6-11)

Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.

Oto Słowo Boże

[01][02]

 

DRUGIE CZYTANIE

Posłuszny Flp 2,6-11

LIST DO FILIPIAN • NADAWCA: św. Paweł • SKĄD: Rzym, Efez lub Cezarea • DATA: 54-57 r. (Efez), 57-59 r. (Cezarea) lub 60-64 r. (Rzym) • ADRESACI: mieszkańcy Filippi


O księdze Pisząc list do mieszkańców Filippi, Paweł przebywał pod strażą pretorianów. Straż ta miała za zadanie z jednej strony bronić go, a z drugiej nadzorować wykonywanie kary. Więzienie nie miało ścisłego reżimu, skoro Paweł mógł otrzymywać wieści z Filippi, przyjmować gości, otrzymywać dary, czy też posyłać współtowarzyszy z listami  W krótkim, czterorozdziałowym liście do Filipian brak systematycznej teologii, znanej z innych dzieł św. Pawła To raczej list-podziękowanie za wsparcie i serdeczność okazaną mu przez wspólnotę  Apostoł zapewnia Flipian, że misja głoszenia Ewangelii pomimo jego uwięzienia nie została wstrzymana, a on sam ma się dobrze  W liście odnajdujemy jeden z najdojrzalszych opisów cierpienia Pawła łączącego się z Krzyżem Pana oraz przejmujące wezwanie do radości w Panu pośród przeciwności.

Kontekst Drugi rozdział Listu do Filipian to część wezwań skierowanych do wspólnoty (1,27-2,18), zachęcających do jedności, która pozwala owocniej głosić Ewangelię i sprawia, że chrześcijanie dają dobre świadectwo poganom  Wzorem, który Filipianie mają naśladować, jest sam Chrystus Hymn o uniżonym i wywyższonym Panu (2,6-11) stanowi serce Pawłowej egzorty.

Zanim usłyszysz treść drugiego czytania, opisuje najpierw boską naturę Chrystusa, która ogranicza się i ogałaca, przyjmując ludzką formę  Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej, stał się człowiekiem. Jakby tego mało Jezus uniża się w swoim człowieczeństwie przez przyjęcie haniebnej śmierci na krzyżu. Nagrodą za posłuszeństwo Ojcu i pełne miłości oddanie swego życia w ofierze za grzeszników jest wywyższenie, jakie przygotowuje Mu Bóg  Na dźwięk imienia Syna zegnie się każde kolano, wyznając, że jest on Panem. W kontekście Niedzieli Palmowej hymn ukazuje z boskiej perspektywy całe ziemskie życia Jezusa, a przede wszystkim Jego mękę i śmierć, które staną się powodem Jego wywyższenia.  

 

TRANSLATOR


Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie. Dosłownie nie uznał on za swoje absolutne prawo być równym Bogu, lecz ogołocił samego siebie. Grecki czasownik ekenosen (od kenoo) użyty tu przez Pawła znaczy dosłownie „opróżnić”, „ogołocić”, „wylać” coś – od niego bierze się w języku teologii określenie kenozy Chrystusa, Jego zbawczego uniżenia od Bożej chwały aż do ludzkiej śmierci. Chrystus wylał z siebie drogocenną boską naturę, ograniczył ją, aby stać się jednym z nas.

Przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. Apostoł trzy razy powtarza, że kenoza Syna Bożego oznacza w pierwszym rzędzie przyjęcie ludzkiej cielesności, a co za tym idzie roli sługi i związanych z ludzkim życiem cierpień. Paweł używa aż trzech różnych słów (morfe, homoioma, schema), aby podkreślić, że Syn Boży stał się rzeczywiście równy nam przez zaakceptowanie kruchości ludzkiego życia.

Stał się posłusznym aż do śmierci. „Posłuszeństwo” w języku greckim i w polszczyźnie ukazuje głęboki związek ze słuchaniem. W grece hypakoos („posłuszny”, od akuo, „słuchać”) może także oznaczać „słuchacza” lub „ucznia”; kogoś, kto czyni się poddanym głosowi innego.

Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko. Gr. hyperhypsoo oznacza hyper- lub super-wywyższenie, wywyższenie, o jakim świat do tej pory nie słyszał. Słowem hypsoo opisuje się wywyższenie Jezusa na Krzyżu.

 

CYTATY


Dobry Syn słucha woli Ojca: chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał

Nagroda za posłuszeństwo: Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst Ewangelii

Spisek przeciw Jezusowi E. Dwa dni przed Paschą i Świętem Przaśników arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Jezusa podstępnie ująć i zabić. Lecz mówili: T. Tylko nie w czasie święta, by nie było wzburzenia między ludem.

Namaszczenie w Betanii E. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała Mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą: T. Po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim. E. I przeciw niej szemrali. Lecz Jezus rzekł: + Zostawcie ją; czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła względem Mnie. Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić; lecz Mnie nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła; już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła.

Zdrada Judasza E. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im Go wydać. Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jak by Go wydać

Przygotowanie Paschy W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: T. Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę? E. I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: + Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. E. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.

Zapowiedź zdrady Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastoma. A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: + Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi, ten, który je ze Mną. E. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: I. Czyżbym ja? E. On im rzekł: + Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził.

Ustanowienie Eucharystii E. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: + Bierzcie, to jest Ciało moje. E. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: + To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym.

Przepowiednia zaparcia się Piotra E. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł: + Wszyscy zwątpicie we Mnie. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. E. Na to rzekł Mu Piotr: I. Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja! E. Odpowiedział mu Jezus: + Zaprawdę, powiadam ci: dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się Mnie wyprzesz. E. Lecz on tym bardziej zapewniał: I. Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. E. I wszyscy tak samo mówili.

Modlitwa i trwoga konania A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: + Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił. E. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: + Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie! E. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby - jeśli to możliwe - ominęła Go ta godzina. I mówił: + Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty (niech się stanie)! E. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: + Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. E. odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone, i nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: + Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć! Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca.

Pojmanie Jezusa E. I zaraz, gdy On jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych. A zdrajca dał im taki znak: I. Ten, którego pocałuję, to On; chwyćcie Go i prowadźcie ostrożnie! E. Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: I. Rabbi!, E. i pocałował Go. Tamci zaś rzucili się na Niego i pochwycili Go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus zwrócił się i rzekł do nich: + Wyszliście z mieczami i kijami, jak na zbójcę, żeby Mnie pochwycić. Codziennie nauczałem u was w świątyni, a nie pojmaliście Mnie. Ale Pisma muszą się wypełnić. E. Wtedy opuścili Go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za Nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i nago uciekł od nich.

Jezus przed Wysoką Radą A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w Piśmie. Piotr zaś szedł za Nim z daleka aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko Niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Niemu: T. Myśmy słyszeli, jak On mówił: Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. E. Lecz i w tym ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: I. Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie? E. Lecz On milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: I. Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? E. Jezus odpowiedział: + Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. E. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: I. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje? E. Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na Niego; zakrywali Mu twarz, policzkowali Go i mówili: T. Prorokuj! E. Także słudzy bili Go pięściami po twarzy.

Zaparcie się Piotra Kiedy Piotr był na dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra grzejącego się (przy ogniu), przypatrzyła mu się i rzekła: I. I tyś był z Nazarejczykiem Jezusem. E. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: I. Nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. E. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, widząc go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: I. To jest jeden z nich. E. A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: I. Na pewno jesteś jednym z nich, jesteś także Galilejczykiem. E. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać: I. Nie znam tego człowieka, o którym mówicie. E. I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus: Pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy Mnie się wyprzesz. I wybuchnął płaczem.

Jezus przed Piłatem Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty jesteś królem żydowskim? E. Odpowiedział mu: + Tak, Ja nim jestem. E. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał: I. Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają. E. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił.

Jezus odrzucony przez swój naród Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: I. Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego? E. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: I. Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem żydowskim? E. Odpowiedzieli mu krzykiem: I. Ukrzyżuj Go! E. Piłat odparł: I. Cóż więc złego uczynił? E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: T. Ukrzyżuj Go! E. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

Król wyśmiany Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: T. Witaj, Królu żydowski! E. Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty.

Droga krzyżowa Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki.

Ukrzyżowanie Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony.

Wyszydzenie na krzyżu Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: T. Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie! E. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: T. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. E. Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani.

Śmierć Jezusa A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: + Eloi, Eloi, lema sabachthani, E. to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: T. Patrz, woła Eliasza. E. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: I. Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć (z krzyża). E. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.

Po śmierci Jezusa A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: I. Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym. E. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome. Kiedy przebywał w Galilei, one towarzyszyły Mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z Nim przyszły do Jerozolimy.

Pogrzeb Jezusa Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł. Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi. Ten kupił płótno, zdjął Jezusa (z krzyża), owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejście do grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono.

[01][02]

 

EWANGELIA

Męka Mk 14,1-15,47

EWANGELISTA: Marek • CZAS POWSTANIA:  ok. 60-70 r.

KATEGORIA: wydarzenie • CZAS AKCJI: ok. 33 r., blisko święta Paschy • MIEJSCE AKCJI: Jerozolima • BOHATEROWIE: Jezus, uczniowie, przyjaciele Jezusa, arcykapłani i naród żydowski, Piłat, setnik


O KSIĘDZE Ewangelia według św. Marka to najstarsza z Ewangelii, z której korzystać mieli także Łukasz i Jan Według Hieronima Marek napisał swoją Ewangelię na prośbę braci w Rzymie Punktem centralnym Ewangelii jest wyznanie Piotra pod Cezareą Filipową (8,27-30). Podsumowuje ono pierwszą część i wskazuje na główny temat Marka: kim jest Jezus W pierwszej części Ewangelii Marka (1,1-8,30) Jezus przez cuda objawia się jako Mesjasz i zaprasza swoich uczniów do zrozumienia Królestwa Bożego (4,12; 6,52; 7,14; 8,17.21) W części drugiej wyjaśnia uczniom swoją misję przez odwołanie do cierpiącego i uwielbionego Syna Człowieczego i wyraźnie wzywa do wejścia do Królestwa Bożego (9,47; 10,15.23-25).

 

KONTEKST Opis Męki i Śmierci Jezusa stanowi integralną całość z opisem Jego Zmartwychwstania Od rozdziału ósmego Ewangelii Marka Jezus wyraźnie zmierza ku wypełnieniu zapowiedzi spod Cezarei Filipowej: w Jerozolimie nastąpi kulminacyjny moment Jego misji: Śmierć i Zmartwychwstanie W rozdziale 11 Mistrz uroczyście wjeżdża do Miasta Świętego, po czym zapowiada zniszczenie świątyni (Mk 13). To ostatecznie przekonuje faryzeuszy i przywódców ludu, że należy Go uciszyć Począwszy od rozdziału 14 Marek opisuje sekwencję wydarzeń, które doprowadzą do ukrzyżowania Jezusa.

 

JESZCZE O EWANGELII


Najważniejsze momenty historii męki Pana:

• Wstęp (14,1-2) • Ewangelista wyraźnie zwraca uwagę na czas, w którym rozgrywają się ostatnie wydarzenia z ziemskiego życia Jezusa. Nigdy przedtem w Ewangelii Marka nie pojawiało się tyle dokładnych określeń czasowych, które pomogą nam co do godziny przeżyć z Jezusem Jego mękę. Na wstępie dowiadujemy się, że jest środa, następnego dnia, w czwartek wieczorem rozpoczyna się Pascha, pamiątka wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej (Wj 12).

• Namaszczenie w Betanii (14,3-9) • Scena namaszczenia ukazuje Jezusa w gronie przyjaciół. W ostatnich dniach, kiedy Jego życie znajduje się w niebezpieczeństwie, Jezus ma przy sobie także bliskich mu ludzi. Gest kobiety, która ociera mu stopy wonnym olejkiem, będzie opowiadany tam, gdzie głoszona będzie Ewangelia o Nim. Historia Jezusa to nie opowieść o abstrakcyjnej postaci i jej samotnych zmaganiach. To historia osoby kochającej i kochanej przez innych, to historia ludzkich relacji Jezusa i jego przyjaciół.

• Zdrada Judasza (14,10-11) opisana jest w ten sam sposób, co jego powołanie. Tak jak przed laty przyszedł on do Jezusa (Mk 3,13), tak teraz przychodzi do arcykapłanów, aby wydać im Mistrza (Mk 14,10).

• Przygotowanie Paschy (Mk 14,12-16) • Jest czwartek, ranek przed Paschą, kiedy w świątyni zabijano baranki paschalne. Skąd taka dbałość o szczegóły w opisie przygotowania Paschy? Podobnie jak wjazd Jezusa do Jerozolimy (Mt 21), Pascha jest znakiem, w świetle którego trzeba interpretować śmierć Jezusa. Spełniają się proroctwa; uczta będzie symbolem tego, co wydarzy się w te dni, symbolem nowego wyjścia i zbawienia, na które oczekiwano.

• Wieczerza z uczniami (Mk 14,17-21) • Jezus zapowiada zdradę jednego z Dwunastu. W ten sposób ukazuje, że jest świadomy swojego losu. Nic nie dzieje się przypadkiem, na ich oczach zgodnie z wolą Bożą wypełniają się Pisma. Ponadto, w jakiś sposób Pan obarcza wszystkich uczniów ciężarem odpowiedzialności za zdradę Judasza, nikt nie powinien czuć się zwolniony z refleksji nad faktem, że zdrajcą może być każdy z nich.

• Ustanowienie Eucharystii (14,22-25) która po dziś dzień tłumaczy nam śmierć Jezusa za nas i kieruje spojrzenie ku wieczności, ku Królestwu Bożemu.

• Zapowiedź rozproszenia i ponownego zebrania (14,26-31) • Jezus zapowiada odstępstwo i rozproszenie wszystkich, ale równocześnie wyznacza miejsce, w którym znów się zbiorą. Na niewierność uczniów On odpowiada swoją wiernością. Ewangelista ponownie podkreśla, że Pana nie da się oddzielić od Jego uczniów i przyjaciół. Relacja z nimi jest Jego podstawową troską aż do końca.

• Getsemani (14,32-42) ukazuje ludzkiego, pełnego lęku Jezusa. Boi się śmierci i nie znajduje w sobie dość siły, by unieść mękę krzyża. Jedyną ostoją jest modlitwa skierowana bardzo osobiście do Ojca („Abba”), w której wyraża wiarę w Jego wszechmoc i dobroć („Wszystko jest możliwe dla ciebie”) oraz prosi o oddalenie niebezpieczeństwa („Oddal ode mnie kielich”). Jezus nie pragnie śmierci, ale bardziej niż żyć pragnie wypełnić wolę Bożą („Nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie!”).

• Pojmanie Pana (14,43-52) • Tak jak kiedyś przyszli do Niego, tak teraz uciekają w przeciwną stronę, z dala od Mistrza (10,28; 14,50). Marek nie nazywa już osób biorących udział w tej scenie uczniami (ostatni raz słowo to pada w Mk 14,32, aby powrócić w 16,7). Uczeń idzie przecież za swoim Mistrzem, a Jezus w Getsemani zostaje sam.

• Jezus przed Sanhedrynem (14,53-65) • Właśnie tutaj następuje objawienie, kim naprawdę jest Jezus: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? Ja jestem. Paradoksalnie Prawda zostaje uznana za bluźnierstwo.

• Proces Piotra (14,66-72) • toczy się równocześnie z procesem Jezusa. Przesłuchującą jest młoda służąca. Podczas gdy Jezus objawia swoją tożsamość, Piotr się jej wypiera. Ostatnia więź Mistrza z uczniami zostaje zerwana. Odtąd nie idą już za Nim, będą Go śledzili z daleka. Tylko płacz Piotra pozwala przypuszczać, że nie wszystko jeszcze stracone.

• Jezus przed Piłatem (15,1-15) • Nie ulega wątpliwości: Piłat chce uwolnić Jezusa, wyczuwa, że jest niewinny. Ostatecznie jednak ustępuje wobec chęci zadowolenia Żydów. To oni chcą śmierci Jezusa. Piłat jednak także jest winien. Zdradzając sprawiedliwość, zdradził Jezusa.

• Wyszydzenie (15,16-20) • ukazuje odpowiedzialność wszystkich, Żydów i pogan, bez wyjątku za śmierć Pana.

• Ukrzyżowanie (15,21-32) • jest przedłużeniem procesu z oskarżeniami i wyszydzeniem. Dla pogan Ukrzyżowany jest głupstwem, Żydzi domagają się znaku, aby uwierzyć (1 Kor 1,22-23).

• Śmierć na krzyżu (15,33-39) • jest równocześnie najpełniejszym objawieniem tego, kim jest Jezus. Pogański setnik wyznaje: Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym. W ten sposób Marek dochodzi do tego, co od początku chciał pokazać w Jezusie – synostwo Boże (1,1). Wraz z rozdartą zasłoną w świątyni poganie zyskują dostęp do Boga. Chrystus staje się najdoskonalszą ofiarą i nową świątynią.

• Jezus w grobie (15,40-47) • Wszystko wygląda na koniec historii Jezusa. Jednak niewiasty przyglądające się miejscu, gdzie go pochowano, zapowiadają już dalszy ciąg historii, która na nowo rozpoczyna się w poranek Zmartwychwstania.

 

CYTATY


Proces przed Wysoką Radą: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? Jezus odpowiedział: Ja jestem.

Rozmowa z Piłatem: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: Tak, Ja nim jestem.

Piłat i Krzyczący Tłum: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj Go!

Wołanie Jezusa: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

Wyznanie pogańskiego Setnika: Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym

 

1/6
Dzielą szaty rzucając losy, James Jacques Joseph Tissot, m. 1886-1894 r., Brooklyn Museum
2/6
Stacja X - Pan Jezus z szat obnażony, Jerzy Duda-Gracz, cykl Golgota Jasnogórska (2000-2001 r.)
3/6
Wjazd do Jerozolimy, Hippolyte Flandrin, Fresk na ścianie kościoła St Germain des Pres, Paryż, 1842 r.
4/6
Wjazd do Jerozolimy, Giotto, Kaplica Scrovegnich, Padwa, Włochy, 1305 r.
5/6
Wjazd do Jerozolimy, Benjamin Robert Haydon, obecnie w zbiorach Seminarium na Górze św. Marii, Sinsinati, 1814-20 r.
6/6
Uroczysty wjazd do Jerozolimy. fresk nad ołtarzem w kościele w Betfage
poprzednie
następne
ks. Marcin Kowalski

ks. Marcin Kowalski

Doktor nauk biblijnych, wykładowca KUL oraz WSD w Kielcach. Sekretarz czasopism biblijnych The Biblical Annals oraz Verbum Vitae. Uczestnik programów radiowych i telewizyjnych popularyzujących Biblię: W Namiocie Słowa, Szukając Słowa Bożego, Telewizyjny Uniwersytet Biblijny (Radio Maryja i Telewizja Trwam). Moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Kieleckiej.

Zobacz inne artykuły tego autora >
ks. Marcin Kowalski
ks. Marcin
Kowalski
zobacz artykuly tego autora >

Dziecko i depresja. Jak ją rozpoznać?

Dziecko czy nastolatek nie powie: „Mamo! Jest mi smutno, cierpię, pomóż!”. Ono będzie drażliwe, ciężko będzie mu się skupić, będzie miało problemy ze snem.

Alicja Samolewicz - Jeglicka
Alicja
Samolewicz - Jeglicka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Każdy może mieć w życiu tak zwany „gorszy czas”. Jednak u dzieci i młodzieży trzeba mocno zwracać uwagę na takie momenty i trzymać rękę na pulsie. Dlaczego? By w odpowiednim momencie zacząć działać i reagować. Ważne, by taki stan nie utrzymywał się zbyt długo, bo może zacząć się rozwijać.

Psycholog Kamila Bubrowiecka podkreśla, że bardzo ważne jest uważne obserwowanie swoich dzieci i – co dla wielu może być oczywiste – rozmowa z nimi. – Nie chodzi o rozmowę o pogodzie, a konkretne pytania o to co się działo, co się wydarzyło. Jeśli tylko pojawi się kłopot, będzie nam go o wiele łatwiej wychwycić – mówi Bubrowiecka. I podkreśla, że „jeżeli smutkowi towarzyszą zmiany w zachowaniu: rozdrażnienie, trudności w skupieniu się na nauce albo zmiany w apetycie to powinna zapalić się nam czerwona lampka. Podobnie jak dziecko jest bardzo senne albo nie może zasnąć. Traci apetyt albo nagle szybko przybiera na wadze. To wskazówki, że może się coś dziać. Warto wtedy pójść do psychologa.

– Rok temu jeden z moich synów zamknął się w sobie. Przestałam mieć z nim kontakt – opowiada Ula Śliwińska, mama dwójki chłopców. – Nie wiedziałam co robić. Postanowiłam po prostu częściej odwiedzać go w jego pokoju. Patrzeć co robi, po jakie zabawki sięga, jak się zachowuje. Bardzo dużo mi to dało – podkreśla. Chłopiec miał 9 lat i szukał tego co lubi, co go może zainteresować.  – Zaczęłam przychodzić i spędzać z nim więcej czasu. Być nie tylko, kiedy mnie potrzebował, ale… cały czas. Nasze relacje zaczęły się polepszać – dodaje Śliwińska. I z uśmiechem dodaje „to działa! Podejść, pocałować, przytulić. Po prostu… bardziej się zainteresować”.

Są momenty, kiedy powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę na zachowanie dziecka. – Pierwszy i dość łatwo zauważalny przez rodziców – to wycofanie się dziecka z wszelkich aktywności: czy to rodzinnych czy społecznych – opowiada Kamila Bubrowiecka. Psycholog zaznacza, że „często u dzieci pierwszym objawem nie jest smutek a rozdrażnienie”.

Potwierdza to psychiatra dziecięcy i młodzieżowy dr Anna Sumiła. – Rodzice powinni się zaniepokoić, kiedy taki pogorszony nastrój trwa zbyt długo, czyli ponad dwa tygodnie i stale się powiększa. A także w sytuacji w której młody człowiek rozregulowuje się w spaniu, jedzeniu i koncentracji. Kiedy zgłasza swoją bezsilność i mówi, że nie wie co robić i jak sobie poradzić w sytuacji w której się znalazł –dodaje Sumiła. Co mają robić rodzice? Pierwsze to omówić sytuację z dzieckiem, która go przytłacza. Wesprzeć go w jej rozwiązaniu – jeśli to oczywiście możliwe. – Jeśli stan się pogłębia dobrze byłoby zrobić wszystkie badania laboratoryjne u lekarza pierwszego kontaktu. A potem poprosić o pomoc lekarza specjalistę w wyjaśnieniu tego stanu – dodaje.

Tak było u Pani Marii, mamy trójki nastolatków. – W domu było spokojnie, spędzaliśmy ze sobą sporo czasu. I chyba dzięki temu szybko wychwyciliśmy moment, kiedy naszego syna zaczęło drażnić… wszystko. Nerwowo reagował nie tylko na nasze próby rozmowy, ale i zachowania rodzeństwa. Błahe sytuacje, nawet jak np. jak wylała mu się woda z kubka potrafiły go wyprowadzić z równowagi – opowiada pani Maria. Pojawiły się dwie możliwości rozwiązania problemu. Pani Maria chwyciła za różaniec, mąż naciskał by udać się do psychologa. – Działaliśmy dwutorowo. Rozmowa z psychologiem najpierw nasza, potem syna. A przy okazji wieczorami różaniec za dzieci. To było na tyle mocne połączenie, że zaczęliśmy widzieć zmiany. Mówię w liczbie mnogiej, bo sytuacja z synem dotknęła całej naszej rodziny – opowiada pani Maria. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze – na kilku spotkaniach, znalezieniu źródła problemu i… wyjściu na prostą. Punktem zapalnym w tej sytuacji była nieśmiałość chłopca w relacjach z innymi uczniami w szkole. Kiedy nie umiał poradzić sobie z różnymi formami agresji wśród kolegów, zaczął wyżywać się na najbliższych w domu…

– Rodzice powinni być uczuleni na zmiany w zachowaniu dziecka, kiedy dochodzi do trudnych sytuacji życiowych. One nie muszą powodować depresji, ale mogą być jedną z przyczyn – mówi Bubrowiecka. To trudne relacje między rodzicami, zmiany szkolnego środowiska czy nerwowe sytuacje z rówieśnikami. Warto być wtedy uważnym i rozmawiać z dziećmi. Wiedzieć co się z nimi dzieje. – Dzięki temu będzie nam łatwiej zareagować i chwycić za rękę jeśli zacznie się dziać coś złego – podkreśla psycholog.

Niestety depresja dzieci i młodzieży to coraz częściej spotykane zjawisko. – W swojej pracy dostaję od kilku do kilkunastu telefonów dziennie. Najwięcej osób zgłasza się na przełomie września i października oraz w okolicy stycznia – opowiada dr Sumiła. Jak podkreśla „najczęstsze przyczyny jakie młodzież zgłasza to przeciążenie szkołą i trudna sytuacja rodzinna”.

– Najważniejsze jest dbanie o kontakt z dzieckiem od samego początku. Można powiedzieć, że… od urodzenia! – radzi psychiatra. Dzięki temu łatwiej można wyczuć samopoczucie dziecka i o wiele wcześniej działać. Rozmowa i dobra relacja jest najlepszą prewencją.

Alicja Samolewicz - Jeglicka

Alicja Samolewicz - Jeglicka

Dziennikarz ZWWZ - z Zawodu, Wyboru, Wykształcenia i Zamiłowania. Udowadnia, że jest możliwe wstawać o świcie z uśmiechem co dnia i łączyć pracę z pasją. Reporter, z-ca szefa informacji Radia Plus w Gdańsku. Wieloletni korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej. Prowadzi warsztaty dla młodzieży i studentów z zakresu dziennikarstwa radiowego. Publikuje w prasie i internecie.

Zobacz inne artykuły tego autora >
Alicja Samolewicz - Jeglicka
Alicja
Samolewicz - Jeglicka
zobacz artykuly tego autora >

Droga Miłości [XI] Przybity

Jedenasta stacja drogi krzyżowej to Jezus przybity do krzyża. Miłość współweseli się z prawdą.

Adam Szustak OP
Adam
Szustak OP
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Adam Szustak OP

Adam Szustak OP

Dominikanin, wędrowny kaznodzieja, były duszpasterz krakowskiej "Beczki". Jest autorem kilkunastu książek i audiobooków o tematyce religijnej, a także rekolekcji internetowych (Wilki Dwa, Plaster miodu, Jeszcze 5 Minutek). Prowadzi blog i kanał Langusta na Palmie, na którym można znaleźć wszystkie nagrania jego homilii i konferencji.

Zobacz inne artykuły tego autora >
Adam Szustak OP
Adam
Szustak OP
zobacz artykuly tego autora >

Wielkopostne kazanie o. Cantalamessy: chrześcijańska czystość

Żyjemy w społeczeństwie, które w swoich zachowaniach powróciło do totalnego pogaństwa i do całkowitej seksualnej idolatrii – powiedział kaznodzieja Domu Papieskiego w ostatnim w tym roku wielkopostnym kazaniu wygłoszonym dla papieża i pracowników Kurii Rzymskiej. Poświęcił je tematowi chrześcijańskiej czystości.

Polub nas na Facebooku!

Zdaniem o. Raniero Cantalamessy słowa św. Pawła z Listu do Rzymian o nadużyciach seksualnych przeciwnych naturze (por. Rz 1, 26-27.32) są dziś jeszcze bardziej aktualne, bo zachowania te często są dziś usprawiedliwiane. Twierdzi się bowiem, że nikomu nie wyrządzają szkody i nikogo nie zniewalają. Dodał, że współczesna nauka daje pewne światło na temat mechanizmów i uwarunkowań ludzkiej psychiki, pomniejszając lub zwalniając człowieka od moralnej odpowiedzialności za zachowania, które kiedyś były uważane za grzeszne.

„Ale ten postęp nie ma nic wspólnego z pansekualizmem niektórych pseudonaukowych i permisywistycznych teorii, które dążą do zanegowania każdej obiektywnej normy w kwestiach moralności seksualnej, redukując wszystko do spontanicznej ewolucji zachowań, czyli do spraw związanych z kulturą. Jeżeli przyglądniemy się z bliska temu, co bywa nazywane współczesną rewolucją seksualną, to ze zgrozą zauważymy, że ona nie jest wymierzona zwyczajnie przeciw temu, co było kiedyś, ale także często jest to rewolucja wymierzona w Boga, jak i w samą ludzką naturę” – powiedział o. Cantalamessa.

W tym kontekście włoski kapucyn przypomniał, że Bóg wzywa swoich wyznawców, aby na nowo ukazali światu piękno chrześcijańskiego życia. Aby pragnęli czystości życia, która jest silniejsza od przeciwnej jej nieczystości i jest czymś pozytywnym, a nie tylko czymś negującym. „Czystość bowiem – stwierdził o. Cantalamessa – nie wyraża się bardziej w mówieniu «nie» temu, co stworzone, ale w mówieniu «tak»; tak ponieważ stworzenia Boże były i pozostały «bardzo dobre»”.

Dodał, że aby móc mówić „tak” trzeba najpierw przejść przez krzyż, gdyż po grzechu nasze spojrzenie na stworzenie jest zaburzone, a seksualność stała się czymś wieloznacznym i groźnym, co może prowadzić do zachowań przeciwnych prawu Bożemu.

KAI/ad

Kardynał-pianista zagra dla chorych

W Wielką Środę, 28 marca o godzinie 17.00 w hallu kliniki Gemelli w Rzymie sekretarz generalny Synodu Biskupów kard. Lorenzo Baldisseri będzie wykonawcą koncertu dla chorych przebywających w tym szpitalu.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Kard. Baldisseri jest znanym wirtuozem fortepianu, a w programie jego koncertu przewidziano utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta, Giulio Cacciniego, Hectora Villa-Lobosa i Fryderyka Chopina.

Latem 2007 koncertował w papieskiej rezydencji letniej w Castel Gandolfo dla Benedykta XVI.

KAI/ad

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Św. Rafka. Mniszka, która uczy, jak przemieniać ból

Maronicka mniszka z Libanu nazywana św. Ritą Bliskiego Wschodu jest patronką chorych i cierpiących. Patronuje prześladowanym, ale też rozeznającym wolę Bożą i szukającym sprawiedliwości.

Anna Wojtas
Anna
Wojtas
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

„Świadectwo tej libańskiej zakonnicy pozostaje źródłem ufności dla wszystkich skrzywdzonych. Żyła zawsze w ścisłej więzi z Chrystusem i tak jak On nigdy nie zwątpiła w człowieka” – tak mówił o niej św. Jan Paweł II, który w 1985 roku ogłosił ją błogosławioną, a 10 czerwca 2001 r. uroczyście kanonizował.

 

Kim była?

Św. Rafka żyła w latach 1832-1914, była niemal rówieśniczką św. Charbela, młodsza od niego o cztery lata i tak jak on pochodziła z Libanu. Miała 15 lat, gdy wstąpiła do Zgromadzenia Córek Maryi w Bikfaya i choć ojciec z macochą próbowali ją przekonać by wróciła do domu – ona została i złożyła śluby zakonne. Pracowała w kuchni jezuickiego seminarium w Gharzir, uczyła się kaligrafii, arytmetyki i języka arabskiego. Od 1860 r. była też nauczycielką katechizmu i wychowawczynią w szkołach prowadzonych przez jej zgromadzenie. Założyła szkołę dla dziewcząt w Maad.

Gdy jej zgromadzenie przeżywało poważny kryzys, żarliwie modliła się, by Bóg pomógł jej podjąć decyzję zgodną z jego wolą. We śnie ukazali się jej św. Jerzy, św. Szymon Słupnik i św. Antoni Pustelnik, który miał jej powiedzieć: „wstąp do Zakonu Libańskich Mniszek Maronickich”. I tak zrobiła.

 

Jaki był sekret jej świętości? Proste, surowe życie zakonne i umiłowanie różańca, zwłaszcza tajemnic bolesnych.

W październikową niedzielę 1885 roku długo i gorąco modliła się przed ołtarzem. Pytała Chrystusa „Dlaczego mnie nie odwiedzasz przez choroby?”. Wkrótce straciła wzrok, a potem stopniowo pogarszało się jej zdrowie. Nigdy na nic się nie skarżyła i dziękowała Chrystusowi za cierpienie. Nic więc dziwnego, że przed klasztorem św. Józefa, w którym spędziła ostatnie lata swego życia stoi teraz figura św. Rafki – zakonnicy dźwigającej krzyż. Znana jest też modlitwa w nieuleczalnej chorobie do odmawiania za jej wstawiennictwem: „Naucz mnie przemieniać ból w drogę światła i chwały dla Boga”.

Przeżyła 82 lata, z czego 29 w cierpieniu. Zmarła nad ranem 23 marca 1914 r. w opinii świętości. Trzy dni później zauważono, że z jej grobu promieniuje światło, odnotowano też liczne uzdrowienia. Do dziś pielgrzymki do Libanu odwiedzają klasztor, w którym żyła a jej współsiostry rozdają w małych torebeczkach ziemię z jej grobu. Pielgrzymi proszą o nią, mając nadzieję, że gdy dotkną nią chorej części ciała, doznają uzdrowienia za wstawiennictwem świętej mniszki.

Anna Wojtas

Anna Wojtas

Zobacz inne artykuły tego autora >
Anna Wojtas
Anna
Wojtas
zobacz artykuly tego autora >

Dziś #BiałyPiątek

Już 20 tys. osób przyłączyło się do zaproponowanej przez Stację7 i profil Kobieta Nieziemskich Obyczajów akcji #BiałyPiątek. Uczestniczki starają się strojem i modlitwą wyrazić swoje poparcie dla ochrony życia w odpowiedzi na emocje związane ze zorganizowanym również tego dnia protestem #CzarnyPiątek.

Polub nas na Facebooku!

“W piątek 23 marca Nieziemskie Kobiety zakładają białe ciuchy. Cokolwiek znajdzie się w szafie! Czekamy na Wasze zdjęcia z hasztagiem #białypiątek. O godz. 15 modlimy się Koronką w intencji ochrony życia. Dołącz do nas!” – tak Kobieta Nieziemskich Obyczajów zaprosiła użytkowników Facebooka do dołączenia do akcji. Akcja lotem błyskawicy rozeszła się po mediach społecznościowych, a dziś, w Biały Piątek coraz więcej – nie tylko dziewczyn – publikuje na swoich profilach zdjęcia w białych strojach.

Swoje zdjęcie profilowe z nakładką #BiałyPiątek wyedytowało też 11,5 tys. użytkowników Facebooka.

– My, kobiety, mamy dobro wyryte w naszym DNA. Mamy w sposób wyjątkowy zakodowaną miłość w sercu, właściwą tylko nam. Wszystkie bez względu na to czy uważamy, że zostałyśmy tak obdarowane przez Boga, naturę, czy jakiś inny byt – napisała Aneta Liberacka, redaktor naczelna Stacja7, w tekście wspierającym „Biały piątek”.

Bliski Wschód: pomóżcie nam tu zostać, nie uciekać

Pomóżcie nam tu zostać, nie uciekać - tymi słowami zwrócił się do chrześcijańskich organizacji charytatywnych Tawardos II, głowa Prawosławnego Kościoła Koptyjskiego. Prośbę przedstawił za pośrednictwem szefa brytyjskiego oddziału organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, z którym spotkał się 22 marca.

Polub nas na Facebooku!

Zdaniem Tawardosa II chrześcijanie są istotną społecznością i buforem na Bliskim Wschodzie pomiędzy sunnitami i szyitami. – Dlatego proszę, pomóżcie nam tam pozostać, a nie stamtąd uciekać. Każdy w tym miejscu potrzebuje stabilności, którą niesie właśnie obecność chrześcijan – mówił zwierzchnik Kościoła Koptyjskiego.

Relacjonował, że ich sytuacja w Egipcie ostatnio się poprawiła i jest teraz stabilniejsza, a liczba ataków na chrześcijan w tym miejscu zmniejszyła się.

Tawardos II podkreślił w rozmowie z Neville Kyrke-Smitem, dyrektorem brytyjskiego oddziału Pomocy Kościołowi w Potrzebie, że dla niego równie ważna jest współpraca z innymi religiami nad budowaniem swobód religijnych na Bliskim Wschodzie. Dodał, że ataki ze strony ekstremistycznej bojówki Daesh, które miały miejsce w dolinie Niniwy zmierzały właśnie do zburzenia dobrych relacji między chrześcijanami a muzułmanami.

Agencja Zenit, która relacjonuje spotkanie przypomina, że organizacja ta już wspiera różne projekty w Egipcie w tym naprawy kościołów i klasztorów – szczególnie te zniszczone przez ekstremistów w 2013 roku po upadku prezydenta Morsi. Finansuje również pracę chrześcijan z miejscową młodzieżą i stypendia  dla tamtejszych kapłanów.

PKwP pomaga również chrześcijanom pozostać w Iraku, odbudowując miasta i wsie na równinach Niniwy, zniszczonych przez ekstremistyczną grupę Daesh.

ad, Zenit/Stacja7