Posted by & filed under .

Mały ołtarz podróżny, w centralnej części Zmartwychwstanie Chrystusa, po lewej św. Barbara, po prawej św. Katarzyna, Lucas Cranach Mlodszy