Posted by & filed under .

uczeni w piśmie i faryzeusze, Alexandre Bida, XIX w.