Posted by & filed under .

Człowiek bez stroju weselnego, Jan Luyken, XVII-XVIII w.