Posted by & filed under .

Jeremiasz przemawia do uczniów, Gustave Dore, XIX w.