Posted by & filed under .

Sąd Ostateczny, Frans Francken Młodszy, 1606, kol. pryw.