Posted by & filed under .

Czytanie z Księgi Izajasza

(Iz 49,14-15)
 

Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.

 

Oto Słowo Boże