Posted by & filed under .

Chrystus ulecza trędowatego, drzeworyt z XVI w.