Posted by & filed under .

Uroczysty wjazd do Jerozolimy. fresk nad ołtarzem w kościele w Betfage