Posted by & filed under .

“Trójca Święta z przedstawieniem NMP i Jana Chrzciciela”, Tula, XIXw.