Posted by & filed under .

Wywyższenie węża na pustyni, Gustave Doré, XIX w.