Posted by & filed under .

Ołtarz Zwiastowania, Barthélemy d’Eyck, 1443–1445 r., Kościół św. Marii Magdaleny w Aix-en-Provence