Posted by & filed under .

“Mojżesz wydobywający wodę ze skały” Krzysztof Lubieniecki