Posted by & filed under .

Bóg składa obietnicę i zaprasza do opuszczenia ziemi rodzinnej.