Posted by & filed under .

Kościół Mądrości Bożej Hagia Sophia, Istamuł, fot. David Spender