Posted by & filed under .

Czytanie, które usłyszymy, składa się z dwóch fragmentów. Pierwszy akapit pochodzi z drugiego rozdziału, z tzw. drugiego opisu stworzenia. Ów drugi opis mówi najpierw o samym stworzeniu człowieka z prochu ziemi, a potem o zasadzeniu dla niego ogrodu w Edenie.