Posted by & filed under .

Święta Rodzina, Rafael, XVI w. Luwr, Paryż