Posted by & filed under .

Sumienie – sąd najwyższej instancji