Posted by & filed under .

Masza święta podczas wizyty w New Jersey w 1995 r.