Posted by & filed under .

Jan Paweł II z przedstawicielami Kościoła Prawosławnego i Greckokatolickiego, Rzeszów 1991/ © Georges de Keerle/Sygma/Corbis