Posted by & filed under .

Pamiętnik spod róży: Sokołów, 18.05