Posted by & filed under .

Hermeneutyka podłości, czyli słów kilka o katokompleksach