Posted by & filed under .

Uczeń wziął ją do siebie