Posted by & filed under .

O, narodzie katolicki niepiśmienny!