Posted by & filed under .

Drzewo figowe. Kto czytał Ewangelię, ten wie, o co chodzi.