Posted by & filed under .

Skały w dawnej Cezarei Filipowej, centrum pogaństwa, przyjmujące wszystkich bogów. Zostały po nich puste miejsca. Najdalej na północ wysunięte miejsce działalności Jezusa.