Posted by & filed under .

Kot przy Sadzawce Owczej.