Posted by & filed under .

Święta Anna i Maryja. W kościele przy Sadzawce Owczej.