Posted by & filed under .

Nazaret. Bazylika Zwiastowania. Oraz uprzejme wyjaśnienie naszych braci muzułmanów, co nasze wierzenia są warte.