Posted by & filed under .

Plan klasztornego dnia w języku międzynarodowym i międzyreligijnym (pracujący tu muzułmanin żartuje, że do południa jest katolikiem).