Posted by & filed under .

Pielgrzymka maszynistów szóstej linii stołecznego metra przygotowała feretron, który zaraz zostanie wniesiony do bazyliki.