video-jav.net

Msza św. dziękczynna za św. Stanisława Papczyńskiego

W poniedziałek 6 czerwca kilkaset osób wzięło udział w Mszy św. dziękczynnej za kanonizację założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, św. Stanisława Papczyńskiego w Bazylice Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. Eucharystii przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.

Polub nas na Facebooku!

Witając zgromadzonych kard. Dziwisz podkreślił, że kanonizacja jest znakiem wielkiej radości dla zgromadzenia marianów. Z kolei bazylika NMP na Zatybrzu jest szczególnym miejscem dziękczynienia za kanonizację wielkiego Polaka, dlatego, że był to kościół tytularny kard. Wyszyńskiego, kard. Glempa, a także kard. Stanisława Hozjusza, który w tejże bazylice jest pochowany – podkreślił metropolita krakowski.

 

W homilii kard. Dziwisz nazwał św. Stanisława Papczyńskiego “świętym bardzo cierpliwym”, który czekał na wczorajsze wyniesie do chwały ołtarzy ponad trzy wieki. Przypomniał, że w jego beatyfikację i kanonizację zaangażowało się bezpośrednio trzech papieży św. Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek.

 

Następnie podkreślił, że nowy święty był gorliwym kapłanem, który łączył posługę słowa z posługą sakramentalną oraz z posługą dzieł miłosierdzia. “W tym sensie może być wzorem dla wszystkich kapłanów i przykładem integralnej ewangelizacji, która ma na względzie całego człowieka, jego potrzeby duchowe i doczesne” – zaznaczył metropolita krakowski.

 

Metropolita krakowski przypomniał, że nowy święty „uprzedzając ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, sławił Boga za Jego miłość wobec świata i człowieka i jednocześnie zwracał uwagę na godność człowieka, z losem którego Syn Boży i Syn Maryi utożsamił się do końca i za którego oddał życie”. Następnie metropolita krakowski zaznaczył, że św. Stanisław Papczyński i marianie realizują charyzmat założyciela także poprzez pamięć i modlitwę za zmarłych.

 

Kardynał zwracając się do marianów zaznaczył, że kanonizacja św. Stanisława Papczyńskiego świadczy o trwałości i aktualności jego charyzmatu, którego są dziedzicami, kustoszami i kontynuatorami. “Kościół potrzebuje waszego świadectwa i waszej służby” – powiedział kaznodzieja i zwrócił uwagę, że Ojciec Stanisław został ogłoszony świętym podczas Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. “On sam zostawił nam przykład człowieka i kapłana o wielkim sercu, pochylającego się nad biedą bliźniego, nie pozostającego obojętnym wobec jego losu” – powiedział.

 

Na zakończenie homilii kard. Dziwisz podziękował marianom za szerzenie kultu Bożego miłosierdzia w wielu krajach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w Anglii i w Polsce oraz ich służbę w naszej Ojczyźnie, szczególnie w archidiecezji krakowskiej. Ponadto zaprosił wszystkich do modlitwy w intencji papieża Franciszka oraz Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie.

 

Modlitwa wiernych została odczytana po polsku, angielsku i portugalsku. Dary ofiarne w procesji zaniosła do ołtarza rodzina z Ełku, która doświadczyła cudu – nieoczekiwane ożywienie dziecka w łonie matki, który przyczynił się do beatyfikacji Stanisława Papczyńskiego w 2007 roku w Licheniu.

 

Wspólnie z kard. Dziwiszem Mszę św. koncelebrowali m.in. kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, bp Piotr Jarecki z Warszawy, archimandryta Jan Sergiusz Gajek MIC, wizytator apostolski dla Białorusinów obrządku bizantyńskiego, ponad stu marianów z całego świata, z przełożonym generalnym ks. Andrzejem Pakułą MIC oraz wielu kapłanów z Rzymu, z diecezji krakowskiej, tarnowskiej i ełckiej.

 

W uroczystościach brali udział pielgrzymi z Polski, liczna reprezentacja z Podegrodzia, miejsca urodzin nowego świętego, która przybyła w swoich tradycyjnych strojach ludowych, pielgrzymi z Ełku, gdzie dokonały się cuda przed beatyfikacją i kanonizacją oraz mniejsze grupy z mariańskich parafii. Liczną grupę stanowili także czciciele św. Stanisława Papczyńskiego ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Portugalii, Czech, Wielkiej Brytanii, Filipin, Argentyny, Kamerunu i Rwandy. Warto odnotować obecność pielgrzymów z Kazachstanu oraz Indii.

 

W czasie Eucharystii posługiwali mariańscy seminarzyści z Kamerunu, Rwandy, Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Oprawę muzyczną zapewnił chór z parafii NMP Matki Miłosierdzia w Warszawie.

 

Na zakończenie Mszy św. sekretarz stanu – szef gabinetu Prezydenta RP Adam Kwiatkowski odczytał list do marianów od prezydenta Andrzeja Dudy, w którym to wyraził wdzięczność za wspólną modlitwę podczas kanonizacji, życzył, aby w tym szczególnym momencie w historii Zgromadzenia Bóg zesłał wiele łask Bożych. Ponadto podkreślił, że św. Stanisław Papczyński jest rozpoznawany jako szczególny patron nienarodzonych i obrońców życia.

 

Przed błogosławieństwem końcowym Przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Marianów, ks. Andrzej Pakuła MIC podziękował wszystkim czcicielom św. Stanisława Papczyńskiego z całego świata za wspólne przeżywanie jego kanonizacji. W sposób szczególny kard. Dziwiszowi za przewodniczenie Eucharystii, a kard. Stanisławowi Ryłce, za przyjęcie zaproszenia do przewodniczenia ogólnopolskiemu dziękczynieniu za kanonizację, które odbędzie się w 10 września br. w Licheniu. Kard. Dziwisz otrzymał od Ojca Generała ręcznie malowany obraz nowego świętego.


xlw (KAI Rzym) / Rzym

105-letni ksiądz z Litwy obchodzi 80-lecie kapłaństwa

Były wicerektor Papieskiego Kolegium Litewskiego w Rzymie, prał. Kazimieras Dobrovolskis obchodzi 80. rocznicę kapłaństwa. Uroczystość połączono ze świętowaniem 105. rocznicy urodzin sędziwego kapłana, która przypadnie za kilka miesięcy.

Polub nas na Facebooku!

Ks. Dobrovolskis urodził się 11 grudnia 1911 r. Pochodzi z diecezji wyłkowyskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1936 r. W 1944 r. opuścił Litwę. Studiował w Rzymie prawo kanoniczne, po czym zaczął pracować w Papieskim Kolegium Litewskim, w którym m.in. przez niemal pół wieku zarządzał 10-hektarowym gospodarstwem rolnym w Tivoli, działającym na potrzeby tej instytucji. Był też duszpasterzem litewskich emigrantów. Choć Litwa była częścią Związku Radzieckiego ks. Dobrovolskis zachował obywatelstwo litewskie i nie przyjął włoskiego.

 

Jubileuszowej Mszy św. w Papieskim Kolegium Litewskim odprawił 6 czerwca kard. Beniamino Stella, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa wraz z ordynariuszem diecezji wyłkowyskiej bp. Rimantasem Norvilą. Odczytano list od substytuta Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, abp. Angelo Becciu z życzeniami i błogosławieństwem od papieża Franciszka.


pb (KAI/Il sismografo/lcraid.org/voruta.lt) / Rzym