Posted by & filed under .

William Blake, Wielki czerwony smok i niewiasta obleczona w słońce