Biografia

Biblista i demonolog, absolwent Instytutu Nauk Biblijnych KUL, autor książki „Szatan w Starym Testamencie”, publikuje głównie w pismach „Któż jak Bóg”, „Egzorcysta”, „List”, „Biblia krok po kroku”
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Oczywiście Barankiem jest Jezus Chrystus. W Ewangelii św. Jana (J 1, 29.36) Jan Chrzciciel nazwał Go Barankiem Bożym (po grecku: ho amnos Theou)....

Baranek

Określenie odnoszące się w Apokalipsie św. Jana do Antychrysta. Bestia, której liczba wynosi 666 jest dziwacznym zwierzęciem, będącym hybryd...

Bestia z morza

Biografia
Biblista i demonolog, absolwent Instytutu Nauk Biblijnych KUL, autor książki „Szatan w Starym Testamencie”, publikuje głównie w pismach „Któż jak Bóg”, „Egzorcysta”, „List”, „Biblia krok po kroku”

Biel jako barwa niezakłóconego światła i doskonałe połączenie wszystkich kolorów widma, stanowi symbol nieskażonej niewinności, czystości, doskonałości. W&...

Białe szaty

Siedem czasz (czyli mis o półkolistym kształcie) zawierających plagi zesłane przez Boga (Ap 16). Św. Jan miał objawienie, w którym siedmiu a...

Czasze bożego gniewu

Czterej tajemniczy osobnicy, którzy mają wyruszyć na koniach tuż przed Sądem Ostatecznym

Czterej jeźdźcy

Apokalipsa wspomina o Czterech Zwierzętach znajdujących się przy tronie Bożym i pełnych oczu z przodu i z tyłu. Pierwsze Zwierzę przypomina lwa, drugie woła, tr...

Cztery zwierzęta

Dwaj ludzie symbolizowani przez dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki, posiadający moc niszczenia swoich wrogów, kontroli nad pogodą i zsyłania plag (Ap 11, 3-11)...

Dwaj świadkowie

Symboliczna liczba 12 oznaczająca Lud Boży

Dwanaście

Najbliższy współpracownik Antychrysta, czyli Bestii z morza

Fałszywy prorok

Symboliczne określenie narodów wrogich Bogu

Gog i Magog

Nadprzyrodzone miasto zstępujące z Nieba (Ap 21, 10)

Jeruzalem nowe

Księga zapisana wewnątrz i na zewnątrz, zapieczętowana siedmioma pieczęciami, którą wizjoner z Patmos ujrzał w prawej dłoni Tego, który siedział na Tronie (Ap 5...

Księga z siedmioma pieczęciami