ks. Piotr Jutkiewicz ks. Piotr
Jutkiewicz

Biografia

Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Jego imię oznacza "Bóg jest zbawieniem"

Izajasz. Prorocy od A do Z.

Habakuk uczy nas, że nawet w trudnych wydarzeniach można dostrzec, że Bóg panuje nad historią ludzi

Habakuk. Prorocy od A do Z

Biografia
Pochodzi z Gdańska. Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej, gdzie ukończył Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Studiuje na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Nie miał własnej księgi, zalicza się go do proroków mniejszych, ale Pan posłał go z proroctwem aż do króla.

Gad. Prorocy od A do Z

Ezechiel to prorok nadziei.

Ezechiel. Prorocy od A do Z

Elizeusz kontynuował dzieło Eliasza, który na ognistym rydwanie został wzięty do nieba

Elizeusz. Prorocy od A do Z

To do niego Bóg przyszedł w lekkim powiewie.

Eliasz. Prorocy od A do Z

"Debora" oznacza "pszczoła". Bóg posłużył się jej pracowitością.

Debora. Prorocy od A do Z

Bóg obdarzył Daniela obok wyjątkowej inteligencji także bardzo cenionym darem prorokowania.

Daniel. Prorocy od A do Z

Jedna z niewielu kobiet w gornie proroków

Chulda. Prorocy od A do Z

Nie miał szlachetnego pochodzenia ani wykształcenia, był zwykłym pasterzem, ale przez to właśnie doskonałym reprezentantem ubogich

Amos. Prorocy od A do Z

Pierwszy z trzech proroków działąjących po niewoli babilońskiej

Aggeusz. Prorocy od A do Z

Podarł swą szatę, aby pokazać, jak zostanie podzielone królestwo Salomona

Achiasz. Prorocy od A do Z