Dariusz Klejnowski-Różycki Dariusz
Klejnowski-Różycki

Biografia

prezbiter diecezji gliwickiej, profesor Uniwersytetu Opolskiego, wykładowca teologii dogmatycznej, Dyrektor Instytutu Badań nad Teologią i Duchowością Dalekiego Wschodu, Rektor Śląskiej Szkoły Ikonograficznej