Problem z migracją obnaża kryzys naszej cywilizacji

Autor artykułu jest przełożonym Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów. Uchodźca, czyli “osoba, która musiała opuścić teren, na którym mieszkała ze względu na zagrożenie życia, zdrowia, bądź wolności. Zagrożenie to jest najczęściej związane z walkami zbrojnymi, klęskami żywiołowymi, prześladowaniami religijnymi bądź z powodu rasy lub przekonań politycznych”. To prosta definicja, którą można przeczytać w internecie korzystając […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę