Każdy jest powołany

Słowo „prymicja” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „prima missa”, czyli dosłownie: pierwsza msza. Jest to najważniejsza Msza święta dla każdego neoprezbitera (czyli kapłana tuż po przyjęciu święceń kapłańskich, ale przed odprawieniem samodzielnej Mszy), ponieważ rozpoczyna ona okres właściwego kapłaństwa. To wyjątkowe wydarzenie również dla rodzimej wspólnoty neoprezbitera. Kościół wypełniony jest członkami rodziny, najbliższymi kapłana […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę