Jutro Niedziela – XXXI zwykła C

PUNKT WYJŚCIA XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA C • KOLEKTA: Modlimy się do Boga, aby dał nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecuje • CZYTANIA: Księga Mądrości  11, 22 – 12, 2, Psalm 145(144), 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 (R.: 1a), Drugi list do Tesaloniczan 1, 11 – 2, 2, Ewangelia wg św. Łukasza 19, 1-10 • […]

Jutro Niedziela – XXX zwykła C

PUNKT WYJŚCIA XXX NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLEKTA: modlimy się o to, abyśmy bez przeszkody dążyli do zbawienia, które obiecuje miłosierny Bóg  • KOLOR: zielony  • CZYTANIA: Mądrość Syracha 35, 12-14. 16-18; Psalm 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23 (R.: 7a); Drugi List do Tymoteusza 4, 6-9. 16-18; Ewangelia wg św. Łukasza 18, 9-14; • CHMURA SŁOWA […]

Jutro Niedziela – XVI zwykła C

PUNKT WYJŚCIA XVI NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLEKTA: Modlimy się do dobrego Boga, aby obdarzył nas ustawiczną bojaźnią i utwierdził w swojej miłości • KOLOR: zielony  • CZYTANIA: Księga Rodzaju 18,1-10a Psalm 15,1b-2.3.4b.4c.-5; List do Kolosan 1,24-28; Ewangelia wg św. Łukasza 10.38-42  • CHMURA SŁOWA • • PIERWSZE CZYTANIE Ugościć Boga • Rdz 18, 1-10a […]

Jutro Niedziela – XII zwykła C

PUNKT WYJŚCIA XII NIEDZIELA ZWYKŁA • Rok C • KOLEKTA: Modlimy się do dobrego Boga, aby obdarzył nas ustawiczną bojaźnią i utwierdził w swojej miłości  • KOLOR: zielony  • CZYTANIA: Księga proroka Zachariasza 12, 10-11; 13, 1, Psalm 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9, List do galatów 3, 26-29, Ewangelia według św. Łukasza 9, 18-24  • […]

Prorocy od A do Z

Oto oni: prorocy wielcy i mniejsi, mężczyźni i kobiety, arystokraci i ludzie prości, znani szczegółowo i prawie anonimowi, ci, którzy mają swoją księgi, albo pojawiają się tylko w innych epizodach. Ich działalność obejmuje prawie tysiąc lat na terytorium sięgającym od Babilonu po Egipt. W tym cyklu postaramy się w największym możliwym (smartfonowym) skrócie przedstawić po […]

Zachariasz. Prorocy od A do Z

O proroku: Urodził się na wygnaniu w Babilonie, a działał po powrocie Izraela do swojej ziemi. Były to trudne czasy odbudowy Świątyni i konieczności znalezienia nowych form dla wyrażania narodowej i religijnej tożsamości. Proroctwa Zachariasza (wraz z tymi Aggeusza) są najdokładniej datowalnymi z historycznego punktu widzenia: przypadają na panowanie perskiego króla Dariusza I (520-518 r. […]

Sofoniasz. Prorocy od A do Z

O proroku: Wyproszony w świątyni w Szilo syn Elkany i Anny. Ostatni sędzia starożytnego Izraela, namaścił jego pierwszych królów: Saula i Dawida. Dzieje proroka opisane są w 1 Księdze Samuela. Główne przesłanie: Piękny jest obraz powołania Samuela: Pan woła go nocą, a on potrzebuje pomocy doświadczonego Helego, aby rozpoznać głos Pana i wyrazić swoją osobistą […]

Samuel. Prorocy od A do Z

O proroku: Wyproszony w świątyni w Szilo syn Elkany i Anny. Ostatni sędzia starożytnego Izraela, namaścił jego pierwszych królów: Saula i Dawida. Dzieje proroka opisane są w 1 Księdze Samuela. Główne przesłanie: Piękny jest obraz powołania Samuela: Pan woła go nocą, a on potrzebuje pomocy doświadczonego Helego, aby rozpoznać głos Pana i wyrazić swoją osobistą […]

Ozeasz. Prorocy od A do Z

O proroku: Żył w północnym Królestwie, na krótko przed zdobyciem go przez Asyryjczyków (722 r. przed Chr.), kiedy w królestwie południowym działali Izajasz i Micheasz. Jego imię oznacza “Pan zbawia” i jest praktycznie tym samym co Jozue i Jezus. Jego księga należy do 12 tzw. “proroków mniejszych” w ST. Główne przesłanie: Pan Bóg kazał mu […]

Natan. Prorocy od A do Z

O proroku: Działał za czasów Dawida i Salomona. Nie ma własnej księgi w ST, choć w Biblii wspomina się o (nieistniejącej dziś) “Księdze Dziejów Proroka Natana”. Główne przesłanie: Znamy Natana z trzech biblijnych wydarzeń. Pierwsze to przedstawienie Dawidowi Bożej woli co do budowy Świątyni: dokona tego dopiero jego syn (2 Sm 7). Drugie związane jest […]

Nahum. Prorocy od A do Z

O proroku: Kolejny z 12 tzw. proroków mniejszych. Jego imię oznacza “pocieszenie”. Pochodził Elkosz, miejsca nieznanego dzisiaj. Nie znamy szczegółów jego działalności, poza przybliżoną datą: 663-612 r. przed Chr., przed upadkiem Niniwy. Główne przesłanie: Księga Nahuma jest krótka, zawiera tylko 3 rozdziały. Pierwszy to rodzaj psalmu, wyrażającego potęgę Boga obecnego w naturze, który objawi swoje […]

Mojżesz. Prorocy od A do Z

O proroku: Jedna z najbardziej znanych i charakterystycznych postaci biblijnych. Wódz Izraela, za którego pomocą Bóg wyprowadził swój lud z niewoli egipskiej. Nie jest prorokiem w sensie ścisłym, ale w jakimś sensie jego ścisła przyjaźń z Bogiem jest wzorem wszelkiego późniejszego pośrednictwa między Bogiem a ludźmi, także prorockiego. Główne przesłanie: Podstawowa różnica między Mojżeszem a […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę