Bp Zadarko: Multi-kulti to nie to samo co wielokulturowość

Na razie w Polsce nie ma dużych grup narodowościowych, etnicznych, jak na Zachodzie, w Niemczech czy we Francji – mówi bp Krzysztof Zadarko w rozmowie z KAI. Są licznie obecni Ukraińcy, ale przybywają też inni migranci, którzy będą powoli osiadać w Polsce. Nasz kraj ma wiele walorów: u nas jest bezpiecznie, można spokojnie żyć, nie […]

Międzynarodowa konferencja o ochronie małoletnich w Kościele. „W najbardziej bezbronnych zdradziliśmy Chrystusa”

Podczas czterodniowych obrad delegaci Kościoła z 20 krajów Europy Środkowo-Wschodniej słuchali wykładów i dyskutowali w sześciu grupach roboczych o duchowych, teologicznych, prawnych i duszpasterskich aspektach kryzysu związanego z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich przez księży. Zadeklarowali także zacieśnianie współpracy swoich krajów w dziedzinie prewencji i opieki nad skrzywdzonymi. Rozpoczynając obrady prof. Hanna Suchocka z Papieskiej Komisji ds. […]

Franciszek miał kontakt z chorym na COVID-19. Watykan wprowadził środki bezpieczeństwa

W czasie ostatniego dnia pielgrzymki na Słowacji papieża Franciszek odwiedził Sanktuarium Matki Bożej Siedmiobolesnej i odprawił mszę dla kilkudziesięciu tysięcy wiernych. To właśnie tam miał kontakt z grekokatolickim arcybiskupem Preszowa Janem Babjakiem. U duchownego po liturgii wykryto COVID-19. Z tej okazji Watykan wprowadził dodatkowe środki bezpieczeństwa. Służby sanitarne zdecydowały, że co dwa dni będą wykonać […]

Abp Polak: W skrzywdzonym człowieku został sprofanowany Bóg

Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży przemawiał na zakończenie międzynarodowej konferencji „Ochrona dzieci Bożych naszą wspólną misją”, która odbywała się w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli świeccy i duchowni z 20 krajów Europy. Przestępstwa i zaniedbania niektórych rzuciły cień nieufności na całą wspólnotę i na jej instytucje. W ten sposób staliśmy się niewiarygodni – mówił […]

Franciszek: Lud Boży jest powołany do pokoju i radości, którą daje Pan

Zauważając, że pierwszym etapem tej pielgrzymi był Budapeszt, ze względu na Mszę św. wieńczącą Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, a ostatnim uroczystość Matki Bożej Bolesnej, w słowackim sanktuarium narodowym w Šaštínie, Ojciec Święty podkreślił, że była to pielgrzymka modlitewna w sercu Europy, rozpoczynająca się od adoracji, a zakończona pobożnością ludową. Bo do tego właśnie jest powołany przede […]

Czy jest lekarstwo na lęk? Kolejny wykład z serii „Duchowość dla Warszawy”

Kolejny wykład, zatytułowany „Czy jest lekarstwo na lęk?” wygłoszą: ks. dr  hab. Wojciech Węgrzyniak, (biblista, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) oraz o. dr Tadeusz Kotlewski SJ (psycholog, Collegium Bobolanum, Akademia Katolicka w Warszawie). Wykład odbędzie się 8 października (piątek) o godzinie 18.00 w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (dawna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66). […]

Przewodniczący niemieckiego episkopatu do biskupów: Zmieńcie się, myślcie po nowemu!

W kazaniu podczas porannej Mszy św. 21 września, otwierającej jesienne zebranie ogólne episkopatu w Fuldzie, biskup Limburga podkreślił, że dla rozpoczynających się obecnie kontrowersyjnych debat na temat reform potrzebny jest „duch i odwaga do zmiany”. Zmieńcie się! Myślcie po nowemu! W rzeczywistości jest to coś więcej i coś innego niż tylko jakieś dostosowanie się i […]

Bp Galbas: Adoracja to obecność

Od wtorku 21 września w gołdapskiej konkatedrze pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła jest możliwość adoracji Jezusa Eucharystycznego w Monstrancji z Medjugorje. Monstrancja będzie w Gołdapi do środy 29 września a docelowo zostanie wkomponowana w Ołtarz Adoracji w Medjugorje. Cieszę się, że ta piękna monstrancja zawitała na północny kres naszej Ojczyzny, do konkatedry w Gołdapi. […]

Opublikowano treść prywatnej rozmowy Franciszka ze słowackimi jezuitami. „Wolność nas przeraża”

Spotkania Franciszka ze współbraćmi stały się już tradycją papieskich pielgrzymek. Widząc w Bratysławie aż 53 jezuitów papież wyznał, że nie wiedział, iż tak wielu ich pracuje na Słowacji. Zażartował, że „ta zaraza rozlewa się wszędzie”. Swych zakonnych współbraci poprosił o zadawanie pytań, ponieważ jak stwierdził „nie czuje się na sile wygłaszać przemówienia do jezuitów”. Na […]

Dziś Dzień Papieski. Wesprzyjmy „żywy pomnik” wdzięczności św. Janowi Pawłowi II

Biskupi przypomnieli, że wciąż aktualne jest wezwanie do ewangelizacji św. Jana Pawła II. „W tym kontekście tak ważne jest szkolne nauczanie religii, które dzisiaj w wielu przypadkach jest jedyną sposobnością proponowania dzieciom i młodzieży Chrystusa. Stanowi ono niezwykłą szansę nowej ewangelizacji lub pre-ewangelizacji wobec osób nieochrzczonych lub nie mających kontaktu z Kościołem. W obliczu wielu […]

Meksyk: Lekarze i pielęgniarki nie będą mogli sprzeciwiać się udziałowi w aborcji

Artykuł 10 bis ustawy przewidywał, że lekarze i pielęgniarki mogą odwołać się do sprzeciwu sumienia, by nie uczestniczyć w świadczeniu usług medycznych, z wyjątkiem nagłych przypadków i sytuacji zagrożenia życia pacjenta. Prezes trybunału Arturo Zaldívar oświadczył, że „dziś sąd najwyższy nadaje pełną wykonalność prawu do przerwania ciąży”. Wcześniej ten sam sąd podtrzymywał, że sprzeciw sumienia […]

Trwa konferencja o ochronie nieletnich w Kościele. „Trzeba zadbać o prawa ofiar”

Rozmawiając z Radiem Watykańskim, przypomina on, że ofiary nadużyć to często dzieci, osoby nieporadne, a przy tym wierzące, które potrzebują naszej pomocy. Wydaje się, że w tym zakresie pozostaje bardzo wiele do zrobienia, zapewnienia im tych podstawowych praw, by jako ofiary czuły się nadal częścią Kościoła, naszej wspólnoty, nie czuły się wyrzucone. Musi powstać jednolity […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę