W imię wolności

Rewolucja gender trwa. Termin gender, określający płeć kulturową lub społeczną jest zapalnikiem poruszenia wśród społeczeństwa krajów europejskich, gdzie zapadają decyzje dotyczące funkcjonowania i rozumienia małżeństwa i rodziny.

W pułapce wojny

Lipiec 2013 roku. W Syrii – kraj na Bliskim Wschodzie – zapanował chaos i trwają walki pomiędzy trzema stronami: syryjską armią, Wolną Armią Syrii i grupami radykalnymi. Kraj, w którym zamieszkuje około 92% wyznawców Islamu, a zaledwie 6-7% stanowią chrześcijanie, boryka się z bezrobociem, brakiem wzrostu gospodarczego. W ostatnich miesiącach pochłonięty jest wojną, w której giną najsłabsi i po raz kolejny walka o wolność pochłania zbyt wiele ofiar.

Wspieraj nas - złóż darowiznę