Posted by & filed under .

Zakochany Skazaniec. Odcinek 13: Ucho