Posted by & filed under .

Szustak OP: twój krzyż to droga do chwały