Posted by & filed under .

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta!