Posted by & filed under .

Scena 6: Rozproszył pyszniących się